מחקרים

כיצד להעריך פעילות טרשת נפוצה באמצעות בדיקת OCT?

החוקרים  מצאו היעדר פעילות מחלה קשורה בהידקקות קטנה יותר של שכבת סיבי העצב ברשתית על פני שנתיים

14.02.2018, 18:11
כלי דם בעין (צילום: ויקיפדיה)
כלי דם בעין (צילום: ויקיפדיה)

מטרת מחקר אורכי זה הייתה לבחון את השימוש בבדיקת OCTי(optical coherence tomography) על מנת לנטר אנשים עם טרשת נפוצה (MS) על ידי בחינת הקשר בין הידקקות שכבת סיבי העצב ברשתית (retinal nerve fiber layer-RNFL) וקריטריונים קליניים והדמייתיים של היעדר פעילות מחלה (no evidence of disease activity-NEDA).

לטובת המחקר בוצעו בדיקות OCT, VEPי(visual evoked potentials) והערכת נכות באמצעות סולם ה-EDSSי(Expanded Disability Status Scale) בתחילת המחקר ולאחר שנתיים. במחקר השתתפו 72 חולים (63 מהחולים עברו בדיקות MRI שגרתיות כל שנה).

החוקרים מצאו כי הידקקות RNFL דו-עינית ממוצעת אורכית (בהיעדר נויריטיס אופטית) הייתה קשורה בהחמרה ב-EDSS לאחר תקנון ל-EDSS בסיס, RNFL, משך מחלה ותת-סוג של MSי(Spearman p -0.462, p<0.001; מקדם מתאם חלקי, -0.437, p<0.001). לאחר שנתיים, בחולים שהוגדרו כ-NEDAי(20 חולים, 31.7%) נמצא אובדן RNFL של -0.93 מיקרומטר (סטיית תקן, 1.35) בעוד שבחולים עם מחלה פעילה נמצאה הידקקות של -2.83 מיקרומטר וסטיית תקן של 2 (מבחן t;יp<0.001). ברגרסיה לוגיסטית שבוצעה, נמצא כי הפחתת RNFL ממוצעת סיווגה בצורה נכונה 76.2% מהחולים כ-NEDA לאחר שנתיים (R2 0.355; p=0.003). סף חתך של -1.25 מיקרומטר של אובדן RNFL סיווג NEDA עם סגוליות של 81.4% ורגישות של 80%. לא נמצאו קשרים אורכיים מובהקים בין שינויים ב-RNFL ללטנטיות או ציוני VEP.

מסקנת החוקרים היא כי NEDA קשורה ב-RNFL שמור יחסית על פני שנתיים. אובדן נוירוסנסורי גדול יותר זוהה בחולים עם עדות קלינית לפעילות מחלה ללא תלות בשינויים בנגעים המוחיים ב-MRI. ממצא זה מצריך תיקוף נוסף של OCT ככלי לניטור טרשת נפוצה.

מקור: 

Pisa, M. et al.  (2017) Neurology. 89(24).

נושאים קשורים:  מחקרים,  MS,  טרשת נפוצה,  OCT,  RNFL,  ניטור מחלה,  NEDA
תגובות