PCV13

חיסון ה-PCV13 מפחית נשאות פנאומוקוק באנשים מעל גיל 65

במחקר פרוספקטיבי זה בוצע מעקב של שנתיים אחר אנשים שקיבלו את חיסון ה-PCV13 ונבחנה הנשאות של פנאומוקוקים המכוסים על ידי החיסון, פנאומוקוקים שאינם מכוסים על ידי החיסון וחיידקים אחרים

דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)
דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

ההשפעה של חיסון ה-PCV13י(pneumococcal conjugate vaccination) על ההימצאות של נשאות נאזופרינגיאלית של פנאומוקוק וחיידקים אחרים אינה ידועה. ההשפעה הישירה של חיסון ה-PCV13 באנשים מבוגרים המתגוררים בקהילה נבדקה כחלק המחקר האקראי והמבוקר CAPiTAי(Community Acquired Pneumonia immunization Trial in Adults).

החוקרים בחנו את הנשאות של S. aureusH. influenzaeM. catarrhalis ו-S.pneumoniae. לפני מתן החיסון ו-6, 12 ו-24 חודשים אחריו באמצעות שיטות מבוססות PCR ותרביות קונבנציונאליות של משטחי נאזו ואורופארינקס ב-1,006 אנשים שקיבלו PCV13 ו-1,005 מקרי ביקורת. קביעת סרוטיפ של הפנאומוקוקים המכוסים על ידי החיסון בוצעו באמצעות בדיקת PCR ייעודית.

לפני חלוקה אקראית ובהתבסס על PCR, ל-339 מתוך 1,891 משתתפים (17.9%) הייתה נשאות ול-114 מתוך 1,891 (6.0%) היה נשאות לאחד מ-13 הזנים שהחיסון מכסה. שישה חודשים לאחר החיסון, נשאות אחד מ-13 הזנים הייתה נמוכה באופן מובהק סטטיסטית במקבלי ה-PCV13 לעומת קבוצת הביקורת (יחס סיכונים 0.5, רווח בר-סמך 95%: 0.35-0.80; p=0.04). לא נמצא הבדל בין הקבוצות 12 ו-24 חודשים לאחר החיסון. נשאות לחיידקים האחרים שנבדקו לא הייתה שונה בין שתי הקבוצות.

מסקנת החוקרים היא כי באנשים בני 65 שנים ויותר המתגוררים בקהילה, מנה אחת של PCV13 ככל הנראה גורמת להפחתה קטנה וזמנית בנשאות לזנים המכוסים על ידי החיסון. לא נצפתה החלפה של זנים אלו בזני פנאומוקוק אחרים או חיידקים אחרים.

מקור: 

Van Deursen, A.M.M. et al.  (2018) Clinical Infectious Diseases. Online

נושאים קשורים:  PCV13,  פנאומוקוק,  נשאות,  נאזופרינקס,  מחקרים
תגובות