חברות הביטוח, קופות החולים ובתי החולים הפרטיים יחויבו לדווח למשרד הבריאות על מחירי הניתוחים הפרטיים ומחירי הניתוחים המבוצעים במסגרת הביטוח המשלים. ההחלטה תקפה בשלב זה לשנתיים; כך מדווח הבוקר (ג') "דה-מרקר".

ההחלטה התקבלה בוועדת המחירים של משרדי הבריאות והאוצר לאחר שימוע שקיימה בנושא לנוגעים בדבר. ההחלטה, נמסר בדיווח, מחליפה -  או לפחות דוחה - את התוכנית המקורית של משרד האוצר להטיל בחוק ההסדרים פיקוח על מחירי הניתוחים הפרטיים.

חובת הדיווח תוגבל לשנתיים ולאחר מכן יוחלט אם להמשיך בה או לקבוע מחירי מקסימום לניתוחים פרטיים. המשמעות המעשית, מדגיש העיתון, היא שייתכן שמדובר בשלב ראשון לפני הטלת פיקוח על מחירי הניתוחים הפרטיים, וכפועל יוצא גם על שכר המנתחים הפרטיים. ועדת המחירים תבחן בהמשך פעולתה אם פער המחירים שבין הניתוחים הפרטיים לבין ציבוריים סביר.

לשימוע שקדם להחלטה הופיעו נציגי קופות החולים, בתי החולים הפרטיים "אסותא" ו"הרצליה מדיקל סנטר", בית החולים "הדסה", התאחדות החברות לביטוח חיים וחברת הביטוח AIG. כל אלו הביעו הסתייגות והתנגדות למהלך.

בין נימוקי הוועדה להחלטתה: "שירותי בריאות חיוניים, כגון ניתוחים, מאופיינים בביקוש קשיח הבא לידי ביטוי בנכונות לשלם גם מחירים גבוהים במיוחד. מאפיין זה מחייב צעדי רגולציה משמעותיים של כל ממשלה כדי לרסן את יוקר המחייה. לא ניתן לקיים שוק תחרותי יעיל אמתי בין ספקים למטופלים, אלא שיש צורך ברגולציה מתאימה".

בהתייחסות לשכר המנתחים הפרטיים נימקה הוועדה: "שכר הרופאים במערכת הבריאות הפרטית משפיע באופן ישיר על המערכת הציבורית שאיננה מסוגלת להתחרות ברמות השכר הגבוהות. במצב זה, לרופאים יש תמריץ חזק לעבוד יותר במערכת הפרטית, וכך נוצרים תורים ארוכים יותר במערכת הבריאות הציבורית, מה שמוביל מטופלים לבקש קיצור תורים במסגרת הרפואה הפרטית.

"ככל שההכנסות מהרפואה הפרטית גבוהות יותר, כך נמוך יותר היקף המשרה במערכת הבריאות הציבורית. המעגל החוזר הזה מחליש את הרפואה הציבורית ומביא לגידול בהוצאה הלאומית על בריאות ללא שיפור בריאותי. לפיכך, ריסון הרפואה הפרטית צפוי לחזק את הרפואה הציבורית ולייעל את ההוצאה הלאומית".

העיתון גם הביא את תגובת מנכ"ל "הדסה", פרופ' זאב רוטשטיין, שיידרש מעתה לדווח על עלויות השר"פ המבוצע במרכז הרפואי. "האח הגדול", אמר בתגובתו, "לא צריך לבדוק בעלי מקצועות חופשיים. זכותו של הרופא וזכות אלה שרוצים לשלם לו, להתנהל בחופשיות. במדינה חופשית לא מגבילים את שכרם של בעלי המקצועות החופשיים".