מחקרים

יישום מוצלח של תכנית התערבות למניעת השמנת יתר בקהילה

למרות קיומם של אנשים עם השמנת יתר ללא רכיבים של התסמונת המטאבולית, אוכלוסייה זו נמצאת בסיכון מוגבר לפיתוח רכיבים בודדים של התסמונת בהמשך החיים

השמנת יתר בילדות מהווה דאגה גוברת לבריאות הציבור. החוקרים ביצעו תוכנית התערבות מבוססת קהילה הכוללת פעילות גופנית. מטרת התוכנית הייתה למנוע השמנת יתר בילדות באוכלוסיית התלמידים הכללית בעיר ננג'ינג, סין (מחקר ה- YOG-obesity).

המחקר בוצע בתבנית התערבותית כמחקר צבר אקראי ומבוקר. המשתתפים היו תלמידי כיתה ד' (גיל ממוצע±סטיית תקן: 9.0±0.01) או כיתה ז' (גיל ממוצע±סטיית תקן: 12.0±0.01) מ-48 בתי ספר שחולקו בצורה אקראית לקבוצת התערבות או קבוצת ביקורת. חינוך שגרתי לבריאות ניתן בכל בתי הספר בעוד שבתי הספר בקבוצת ההתערבות קיבלו תוכנית פעילות גופנית מקיפה ומתואמת שנמשכה שנה אחת וכללה מערכי שיעור כיתתיים, תמיכה כיתתית, מעורבות משפחתית ואירועי "כיף". התוצאים העיקריים שנבדקו היו שינויים ב-BMI, היארעות השמנת יתר ופעילות גופנית.

במחקר השתתפו 10,091 תלמידים מתוכם 9,858 השלימו סקר נרחב בסיום התוכנית (97.7%). לעומת נתוני הבסיס, רמות פעילות גופנית גברה ב-33.13 דקות לשבוע (סטיית תקן- 10.86) בקבוצת ההתערבות אך פחתה ב-1.76 דקות לשבוע (11.53) בקבוצת הביקורת (p=0.028). לאחר תקנון לגורמים מבלבלים אפשריים, לעומת קבוצת הביקורת, בקבוצת ההתערבות היה סיכוי גבוה יותר לזמן מוגבר של פעילות גופנית (יחס סיכויים מתוקנן=1.15, רווח בר-סמך 95%= 1.06-1.25) ועלייה קטנה יותר ב-BMI הממוצע [0.22 (0.02) לעומת 0.46 (0.02], p=0.01)] ובציון Z של BMI [0.07י(0.01) לעומת 0.16 (0.01], p=0.01)].

התלמידים בקבוצת ההתערבות היו בעלי סיכוי נמוך יותר לסבול מהשמנת יתר (יחס סיכויים מתוקנן 0.7, רווח בר-סמך 95%= 0.6-0.9) בסוף המחקר. בקבוצת ההתערבות נצפו פחות אירועים חדשים של השמנת יתר או משקל עודף ושיעור גבוה יותר של תלמידים שבתחילת המחקר סבלו מהשמנת יתר או משקל עודף וחזרו למשקל תקין בסוף המחקר.

מסקנת החוקרים היא כי תוכנית התערבות גדולה זו המבוצעת בקהילה הייתה בעלת היתכנות ויעילות גבוהה. התוכנית עודדה פעילות גופנית ומנעה השמנת יתר בקרב אוכלוסיית התלמידים הכללית בעיר גדולה בסין. ניסיון שנצבר במחקר זה יכול לשמש מקומות אחרים לצורך שליטה במגמת השמנת הילדות העולמית.

מקור: 

Wang, Z. et al.  (2017) International Journal of Obesity. Online

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  מדד מסת הגוף,  פעילות גופנית,  תוכנית התערבות
תגובות