סוכרת הריונית מגבירה את הסיכון ארוך הטווח לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים ב-43%. עם זאת, הסיכון המוחלט לא גבוה ומושפע מאוד מאורח החיים

תסמינים דיכאוניים מתגברים משמעותית במהלך שנות ההתמחות של רופאים. המגמה מודגשת מאוד בקרב רופאות ונובעת בחלקה הגדול מקונפליקט בין חיים מקצועיים וחיי המשפחה

שימוש קבוע וממושך בוורפרין נקשר בשיעורי הארעות נמוכים בעשרות אחוזים של מספר ממאירויות, ובפרט סרטן ריאות, ערמונית ושד

ירידה במשקל, פעילות גופנית וטיפול תרופתי עשויים להקטין את הסיכון למעבר מטרום סוכרת לסוכרת ב-36-39%. התרופות מגנות רק בעת נטילתן, בעוד ששינוי באורח חיים מוסיף להשפיע מספר שנים גם אם לא מתמידים בו

פערים של עשרות אחוזים בשיעורי תמותה ונכות בגיל המבוגר בין שכבות סוציואקונומיות שונות בארה"ב ובריטניה