סוכרת

חוזק אחיזה משפיע על הקשר בין סוכרת ומחלות קרדיווסקולריות

מסקנת החוקרים היא כי הסיכון לתוצאי בריאות שליליים בקרב אנשים עם סוכרת נמוך יותר כאשר ישנו חוזק אחיזה גבוה. חוזק אחיזה נמוך יכול לסייע בזיהוי תת-קבוצה של חולי סוכרת בסיכון גבוה

11.02.2018, 11:02

חוזק אחיזה וסוכרת הינם מנבאים של תמותה ומחלה קרדיווסקולרית. נכון להיום, לא ידוע האם גורמי סיכון אלו משפיעים הדדית על הסיכון לתוצאי בריאות שליליים. מחקר זה בחן את ההשפעה ההדדית בין סוכרת, כוח אחיזה והקשר בינם לתוצאי בריאות.

מחקר זה בוצע בתבנית עוקבה פרוספקטיבית באמצעות ה-UK Biobank. בוצע שימוש במודל Cox לבחינת הקשר בין חוזק אחיזה, סוכרת ותוצאים של תמותה כוללת והיארעות מחלה קרדיווסקולרית ובנוסף לטובת בחינת ההשפעה ההדדית בין סוכרת לחוזק אחיזה.

במחקר הוכללו 347,130 משתתפים עם מידע מלא זמין (גיל ממוצע 55.9 שנים, BMIי27.2 ק"ג/מטר², 54.25% נשים) כאשר מתוכם ל-13,373 הייתה סוכרת (4.0%). על פני זמן מעקב חציוני של 4.9 שנים (טווח 3.3-7.8), 6,209 חולים מתו (594 כתוצאה ממחלה קרדיווסקולרית) ו-4,301 פיתחו מחלה קרדיווסקולרית. משתתפים עם סוכרת היו בסיכון גבוה יותר לתמותה כוללת, תמותה קרדיווסקולרית והיארעות של מחלה קרדיווסקולרית. השפעה הדדית מובהקת סטטיסטית (p<0.05) התקיימה בין סוכרת לחוזק אחיזה כך שהסיכון לתמותה קרדיווסקולרית היה גבוה יותר במשתתפים עם סוכרת וחוזק אחיזה נמוך (יחס סיכונים: 4.05, רווח בר-סמך 95%: 2.72-5.80) לעומת חוזק גבוה (יחס סיכונים: 1.46, 0.87-2.46). תוצאות דומות נצפו עבור תמותה כוללת והיארעות מחלה קרדיווסקולרית.

מסקנת החוקרים היא כי הסיכון לתוצאי בריאות שליליים בקרב אנשים עם סוכרת נמוך יותר כאשר ישנו חוזק אחיזה גבוה. חוזק אחיזה נמוך יכול לסייע בזיהוי תת-קבוצה של חולי סוכרת בסיכון גבוה. יש צורך במחקרים התערבותיים על מנת לקבוע האם אימון התנגדות יכול להפחית סיכון בחולי סוכרת.

מקור: 

Celis-Morale, C.A. et al. (2017) Diabetes Care.  40(12)

נושאים קשורים:  סוכרת,  חוזק אחיזה,  מחלה קרדיווסקולרית,  תמותה,  ריבוד סיכונים,  גורמי סיכון,  אימון התנגדות,  מחקרים
תגובות