סוכרת מגבירה את הסיכון לתמותה בחולים עם אי ספיקת לב כרונית (CHF) ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל. מספר מחקרים פקפקו בבטיחות של חוסמים בטא-אדרנרגיים (בטא-בלוקרים) בחולים עם מקטע פליטה ירוד של חדר שמאל וסוכרת. החוקרים בחנו האם חוסמי בטא ומעכבי ACE קשורים בהשפעה שונה על חולי CHF עם וללא סוכרת.

המחקר בוצע בתבנית עוקבה פרוספקטיבית בהשתתפות 1,797 חולים עם CHF שגויסו בין 2006-2014. זמן המעקב הממוצע אחר החולים היה 4 שנים. מינון חוסמי הבטא בוטא כמינון המקביל של ביסופרולול (מיליגרם ליום) ומינון מעכבי ה-ACE בוטא כמינון המקביל של רמיפריל (מיליגרם ליום). בוצע שימוש במודל Cox על מנת לבחון את האינטראקציה בין סוכרת ומינון תרופות והשפעתם על תמותה.

החוקרים מצאו כי חולי סוכרת קיבלו מינונים גבוהים יותר של חוסמי בטא ומעכבי ACE מאשר חולים ללא סוכרת. הגברת מינון חוסמי הבטא נמצאה כקשורה בתמותה נמוכה יותר בקרב חולי הסוכרת (8.9% עבור כל מיליגרם ליום; רווח בר-סמך 95%: 5-12.6) ובקרב אנשים ללא סוכרת (3.5% עבור כל מיליגרם ליום; 0.7-6.3) אך ההשפעה הייתה גדולה יותר בקרב אנשים עם סוכרת (interaction p=0.027). הגברת מינון ה-ACE נמצאה כקשורה עם סיכון מופחת לתמותה באנשים עם סוכרת (5.9% עבור כל מיליגרם ליום; רווח בר-סמך 95%: 2.5-9.2) וללא סוכרת (5.1% עבור כל מיליגרם ליום; רווח בר-סמך 95%: 2.6-7.6) עם גודל אפקט דומה בשתי הקבוצות (interaction p=0.76).

מסקנת החוקרים היא כי הגברת מינון חוסמי בטא קשור בשיפור פרוגנוזה משמעותי יותר בחולים עם אי ספיקת לב וסוכרת מאשר חולי אי ספיקת לב ללא סוכרת.

מקור: 

Witte, K.K. et al. (2017) Diabetes Care.  41(1), 136