אדנוקרצינומה של הפרוסטטה

שכיחות וקלונליות של קרצינומות ראשוניות סינכרוניות בשלפוחית ובערמונית

החוקרים מצאו כי גידולי שלפוחית וערמונית מציגים אבנורמליות גנטיות שונות ויכולות להיות מנוהלות בנפרד

צילום מיקרוסקופי של סרטן הערמונית (צילום: ויקיפדיה)
צילום מיקרוסקופי של סרטן הערמונית (צילום: ויקיפדיה)

אדנוקרצימונה מקרית של הפרוסטטה (IPCa)יIncidental Prostate Adenocarcinoma מתגלה באופן שכיח בבדיקה היסטופתולוגית לאחר ניתוח CystoprostatectomyיRadical בחולים עם סרטן שלפוחית השתן (Bladder Cancer (BCa). עם זאת, לא קיים כרגע מחקר חד-משמעי שמתייחס למשמעות הקלינית של IPCa ולקשר הקלונלי בין IPCa ל-BCa.

במחקר זה בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של 919 מקרי BCa במרכז בודד ומטה-אנליזה נוספת שכללה 19,868 משתתפים שבוצעה להם CystoprostatectomyיRadical לאחר סרטן שלפוחית.

IPCa, לרוב ללא משמעות קלינית, התגלה ב-67 מתוך 919 חולים (7.3%) והיה מקושר באופן מובהק עם גיל מבוגר יותר. במטה-אנליזה, שכיחות נמוכה יותר נצפתה בקרב מטופלים אסיאתים מאשר במדינות לא-אסיאתיות (19% לעומת 32%). ככל הנראה עקב שיעורי סרטן הערמונית הנמוכים בקרבם. ריצוף אקסום שלם והשוואה בין דגימות BCa ו-IPCa בין אותם חולים גילה עצמאות קלונלית בין הגידולים הסינכרוניים. גידולי BCa ו-IPCa מכל חולה הציגו אבנורמליות גנטיות ייחודיות ולרוב אינן קשורות, כולל שינויים בנקלאוטיד יחיד (SNP), דבר המעיד על תהליך מוטציה שונה שמניע אתה האונקוגנזה בשני האיברים.

ממצאים אלה מספקים תובנות משמעותיות על האופי המקרי של סרטן הערמונית מסוג אדנוקרצינומה בחולים עם סרטן שלפוחית השתן ומציע ששתי המחלות יכולות להיות מנוהלות בנפרד.

מקור: 

 Jing Y. et al. (2018). The Journal of Pathology. 244(1), 5.

נושאים קשורים:  אדנוקרצינומה של הפרוסטטה,  סרטן שלפוחית השתן,  מחקרים
תגובות