סוכרת

מספר רב של מקרי סרטן בעולם קשור בסוכרת ו-BMI גבוה

במחקר זה נבחנו מיליוני מקרים חדשים של סרטן ונבדקה ההשפעה המשולבת של סוכרת ו-BMI גבוה כגורמי סיכון עצמאיים

סוכרת ו-BMI גבוה מקושרים לסיכון מוגבר למספר סוגי סרטן ונמצאים בעלייה ברוב המדינות. מחקר זה העריך את שכיחות הסרטן המיוחס לסוכרת ול-BMI גבוה כגורמי סיכון יחידניים ומשולבים לפי מדינה ומין.

החלק של האוכלוסייה המיוחס ל-12 סוגי סרטן לפי מין וגיל נותח ב-175 מדינות בשנת 2012. BMI גבוה הוגדר ככזה שגדול או שווה ל-25 ק"ג/מטר בריבוע. נעשה שימוש בשיעורי השכיחות של סוכרת ו-BMI גבוה בשנת 2002, בהנחה שקיים פער של 10 שנים בין החשיפה אליהם להיארעות סרטן, בשילוב סיכונים יחסיים מהערכות שפורסמו על-מנת לכמת את תרומתם לסרטן באתרים ספציפיים, באופן יחידני ומשולב כגורמי סיכון עצמאיים בתרחיש שמרני בו הונח שקיימת חפיפה מלאה בין הסיכון לסוכרת ול-BMI גבוה.

לאחר מכן נעשה שימוש במידע GLOBACAN כדי להעריך את מספר מקרי הסרטן המיוחסים ל-2 גורמי סיכון אלה. בנוסף, הוערכו מספר מקרי הסרטן בשנת 2012 שיוחסו לעלייה בשיעורי הסוכרת וה-BMI הגבוה משנת 1980 לשנת 2002. כל הניתוחים נעשו ברמת המדינה וקובצו לפי אזורים לצורך דיווח.

במחקר הוערך ש-5.6% מסך מקרי הסרטן בשנת 2012, שמתורגמים ל- 792,600 מקרים חדשים, יוחסו להשפעה המשולבת של סוכרת ו-BMI גבוה כגורמי סיכון עצמאיים. 187,600 (24.5%) מתוך 766,000 מקרי סרטן כבד ו-121,700 (38.4%) מתוך 317,000 ממקרי סרטן הרחם קושרו לגורמי סיכון אלה. בתרחיש השמרני, כ-4.5% מכלל מקרי הסרטן החדשים שהוערכו (כ-626,900 מקרים) יוחסו לשילוב בין סוכרת ו-BMI גבוה.

בנפרד, BMI גבוה היה אחראי לפי שתיים מקרי סרטן (544,300 מקרים) מאשר סוכרת (280,100 מקרים). 26.1% מהסרטנים מיוחסי הסוכרת ו-31.9% מהסרטנים מיוחסי BMI העידו על העלייה בגורמי הסיכון האלה בין השנים 1980 ו-2002.

מסקנת החוקרים היא שמספר משמעותי של מקרי סרטן מקושר לסוכרת ול-BMI גבוה. ככל שהשכיחות של גורמי סיכון אלה תעלה, צריכים להיעשות מאמצים קליניים ובריאותיים על-מנת לזהות ולמנוע את המצב בקרב אוכלוסיות שלמות וחולים אינדיבידואליים.

מקור: 

Pearson-Stuttard, J. et al.(2018) The Lancet Diabetes & Endocrinology . 6(2), 95

 

נושאים קשורים:  סוכרת,  מדד מסת הגוף,  סרטן,  סרטן כבד,  סרטן רחם,  מחקרים
תגובות