מחקרים

האם נקודת ה-"G" בנשים אכן קיימת?

החוקרים לא הצליחו לזהות נקודת "G" אנטומית באמצעות בדיקה מאקרוסקופית של דיסקציית הוגינה והשופכה ב-13 נשים

קיימת מחלוקת בספרות לגבי ההימצאות של נקודת "G" אנטומית אך מחקרים מועטים בלבד בחנו את הטופוגרפיה המפורטת וההיסטולוגיה של המיקום המשוער של הנקודה. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את האנטומיה של הקיר הקדמי של הוגינה ולהציג ממצאים מפורטים, שיטתיים ונגישים מדיסקציות של גופות של נשים על מנת לספק ראיות אנטומיות למיקום נקודת ה-"G".

הדיקסציות בוצעו ב-13 נשים (בנות 32-97, שמונה גופות מקובעות וחמש טריות) על מנת לאפיין את האנטומיה של הקיר הקדמי של הוגינה. צילום דיגיטלי בוצע על מנת לתעד את הדיסקציות. הדיקסציות שימרו את הקיר הקדמי של הוגינה, את השופכה והדגדגן. בתשעה גופות, שכבת האפיתל הוגינלית קולפה על מנת לחשוף את קיר השופכה והמבנים הקשורים בה. בארבע גופות, הקיר הוגינלי נותר שלם. לאחר צילום, שמונה דגימות נחתכו רוחבית לטובת בדיקה מאקרוסקופית והיסטולוגית.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו הנוכחות או היעדר מבנים אנטומיים מאקרוסקופיים התואמים לתיאורים קודמים של נקודת ה-"G" ותיאור אנטומי גס של קיר הוגינה הקדמי.

החוקרים מצאו כי עמוק לציפוי האפיתל של הוגינה מצויה השופכה. לא נמצאו מבנים מאקרוסקופיים פרט לשופכה ולקיר הקדמי של הוגינה במיקום של נקודת ה-"G" המשוערת ובפרט לא נמצאה רקמה ספוגית או "זקפתית" בקיר הקדמי של הוגינה פרט לאזור בו הדיסטלי בו השופכה נוגעת בדגדגן.

מגבלות המחקר כוללות גישה מוגבלת לדגימות לאחר המוות והפוטנציאל להטיית תצפית. בנוסף, גיל, רקע רפואי וסיבת המוות לא פורטו עקב סודיות רפואית. עם זאת, עבודה זו מהווה את אחת הבחינות האנטומיות המקיפות ביותר המתעדות את הקיר הקדמי של הוגינה.

מסקנת החוקרים היא כי נקודת ה-"G", במיקומה המשוער כיום, לא זוהתה כיישות אנטומית נפרדת בדיקסציה מאקרוסקופית של האורטרה והקיר הקדמי של הוגינה. עם זאת, ייתכן ובדיקה היסטולוגית תספק תובנות נוספות.

מקור: 

Hoag, N. et al.  (2017) The Journal of Sexual Medicine. 14(12), 1524

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  נקודת ה-"G",  אורגזמה,  אנטומיה,  קיר וגינה,  שופכה,  דיסקציה
תגובות