שינויים ברמות thyroid stimulating hormoneי(TSH) בתוך טווח הייחוס התקין יכולים להביא להשפעות שליליות על המצב הבריאותי הכללי של מטופלים. במחקר חדש שנערך ב-Stanford University School of Medicine בקליפורניה, ארה"ב, ושהתפרסם בכתה העת Clinical Gastroenterology and Hepatology, ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעה של רמות ה-TSH בנסיוב בטווח ה-euthyroid על חומרת הנזק ההיסטולוגי על רקע מחלת כבד שומנית שאינה על רקע אלכוהול (NADLD).

במחקר חתך נבדקו 425 מטופלים עם NAFLD מאובחן בביופסיית כבד (גיל ממוצע 53 שנים, 52% זכרים) אשר השתתפו ב-Boramae NAFLD Study  בין ינואר 2013 לינואר 2017. כל נבדק עבר בדיקה אנתרופומטרית בנוסף להערכה קלינית ומעבדתית. מתוך הנבדקים, 282 היו עם תפקוד תקין של בלוטת התריס בטווח נוקשה של רמות TSH (בין 0.4 ל-2.5 מילי-יחידות בינלאומיות לליטר). מטופלים עם תפקוד ירוד של בלוטת התריס חולקו לקבוצה של תת-תריסיות תת-קלינית (TSH מעל 4.5 mIU/L עם רמות תקינות של הורמוני תריס, n=59) ולקבוצה של תפקוד נמוך-תקין של בלוטת התריס (TSH בין 2.5 ל-4.5  mIU/L עם רמות תקינות של הורמוני תריס, n=84). החוקרים ביצעו אנליזת רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית בכדי לזהות גורמים אשר קשורים באופן בלתי-תלוי ל-NASH ולפיברוזיס מתקדם.

NASH ופיברוזיס מתקדם נמצאו באחוזים גבוהים יותר אצל נבדקים עם תפקוד ירוד של בלוטת התריס בהשוואה לנבדקים עם תפקוד תקין-נוקשה (52.4% בהשוואה ל-37.2% עבור NASH ו-21% בהשוואה ל-10.6% עבור פיברוזיס מתקדם, P<0.01). בקרב נבדקים עם תפקוד ירוד של בלוטת התריס, נמצא יחס גבוה יותר של NASH ופיברוזיס מתקדם אצל מטופלים עם תת-תריסיות תת-קלינית בהשוואה למטופלים עם תפקוד נמוך-תקין של בלוטת התריס (57.5% בהשוואה ל-48.8% עבור NASH ו-25.4% בהשוואה ל-17.9% עבור פיברוזיס מתקדם, P<0.01).

נבדקים עם תפקוד ירוד של בלוטת התריס היו עם שומן כבדי נרחב יותר, עם balloon degeneration ופיברוזיס חמור יותר. בניתוח רב-משתנים, תפקוד ירוד של בלוטת התריס נמצא קשור באופן מובהק ל-NASH (יחס צולב 1.61, רווח סמך 95% של 1.04-2.5; P=0.035) ופיברוזיס מתקדם (יחס צולב 2.23, רווח סמך 95% של 1.18-4.23 ; P=0.014). הסיכון לפתח NASH ופיברוזיס מתקדם גדל באופן משמעותי ככל שרמת ה-TSH בסרום היה גבוה יותר (Ptrend <0.05 עבור שניהם).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שתת-פעילות תת-קליני של בלוטת התריס ותפקוד נמוך-תקין של בלוטת התריס מהווים מנבאים בלתי-תלויים של NASH ופיברוזיס מתקדם, ממצא אשר מאשש את הקשר בין שתי המחלות.

מקור:

Kim D, Kim W, Joo S, Bae J, Kim J, Ahmed A. Subclinical Hypothyroidism and Low-Normal Thyroid Function Are Associated With Nonalcoholic Steatohepatitis and Fibrosis. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2018;16(1):123-131.e1.