בארבע קופות החולים הצטבר בשנים האחרונות סכום של 400-300 מיליון שקל בשנה, עודף מהתקציב שקיבלו בהתאם לסל התרופות ולא נוצל; כך מדווח הבוקר (ד') "ישראל היום". העיתון ציין כי נתונים אלו נמסרו לו על-ידי "גורמים בכירים במשרד הבריאות ובקופות החולים". בשבוע הבא, נמסר, נושא זה יועלה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

על-פי הדיווח, הנתונים הופיעו בטיוטת דו"ח חדש שהועברה לקופות ומתייחסת לשנים 2009-2007 "ומכאן עולה שמדובר בעודף מצטבר של למעלה מ-1 מיליארד שקלים". הדו"ח עצמו עוסק בכ־350 תרופות וטיפולים רפואיים מכל התחומים, ביניהם אונקולוגיה, ריאות, כאב, תרופות שלאחר ניתוחים, גניקולוגיה, עיניים ופסיכיאטריים, שהוכנסו ותוקצבו בסל שירותי הבריאות החל מ־1998 – השנה הראשונה שבה החלה לפעול ועדת הסל.

העיתון מסר, כי "על פי הערכות בכירים במשרד הבריאות, בעשור האחרון העודף המצטבר של תקצוב התרופות החדשות ש'נעלם' בחשבונות קופות החולים מגיע ליותר מ-3 מיליארד שקלים".

הנושא נידון באחרונה בישיבות מיוחדות שבהן השתתף סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן ומנכ"ל משרדו משה בר סימן טוב. בדו"ח נבדק בכל שנה התקציב שהועבר לכל קופות החולים (כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית) עבור התרופות החדשות, מול ההוצאה בפועל עבורן. עם זאת, ציין העיתון, הנתונים אינם רשמיים וטרם נתקבלה התייחסות רשמית לתשובות שנתבקשו קופות החולים לתת למשרד הבריאות בנושא הזה.

העיתון מצטט בדיווחו את אריה פז, שכיהן כ-30 שנה כמבקר הפנים של משרד הבריאות. הוא אמר כי לא הופתע מנתוני טיוטת הדו"ח: "מזמן עלה הרושם שקופות החולים משתמשות בשיטות של גופים מסחריים ועסקיים, בניגוד גמור למהות פעילותן כגופים ציבוריים ,שחייבים לדאוג אך ורק לטובת הציבור ולבריאותו. הגיע הזמן שמשרד הבריאות ישים קץ להתנהלות פסולה זו".

תגובת משרד הבריאות כפי שהובאה בדיווח בעיתון: "מתקיימת בקרה שוטפת לבדיקת תקצוב הקופות מול השימוש שביצעו. הדו"ח הרשמי יפורסם בימים הקרובים. הסכומים שמופיעים בדיווח לא מוכרים לנו".

תגובת "הכללית": "הנתונים חוטאים לאמת בשלב שיטת חישוב שגויה וגובה תעריפים שגוי. ההוצאה בפועל של הקופה ב-3 שנים, גבוהה יותר מ-1 מיליארד שקל. פנינו לפני כחצי שנה למשרד הבריאות לתקן כשלים בחישוב שלהם ועד כה לא תוקנו".

תגובת "מאוחדת": אי אפשר לדבר על עודף גורף בתקציב ואיננו מונעים תרופות מהזכאים להן".

תגובת "מכבי": "הטענות מופרכות. גירעון הקופות ב-2017 כ-3 מיליארד שקל כך שהטענה על עודף, תיאורטית ושגויה מיסודה. על מבקר המדינה לחקור את נושא תקצוב החסר של סל הבריאות".

תגובת "לאומית": "יש נושאים שהתקציב המוקצה להם איננו מספיק ויש נושאים שהתקציב מספיק ויש אף עודף המשמש למימון הוצאות השירותים האחרים שתקצובם מצוי בחסר".