חיסון שפעת עונתי מומלץ וממומן עבור קבוצות בסיכון גבוה לזיהום קשה. למרות זאת, שיעורי ההתחסנות אינם מספקים. החוקרים ביצעו מחקר אקראי ומבוקר של שירות תזכורות בהודעות סלולריות (SMS) עבור התחסנות כנגד שפעת.

שישה שבועות לאחר תחילת עונת החיסונים, החוקרים זיהו חולים בסיכון גבוה עם מספר טלפון סלולרי בעשר מרפאות במערב אוסטרליה. 32% מהחולים הנבחרים התחסנו בשנה הנוכחית ולא היו זכאים להשתתף במחקר. מבין 13,354 החולים האחרים, חצי מהחולים שנבחרו באופן אקראי קיבלו תזכורת ב-SMS (קבוצת ההתערבות) וחצי לא קיבלו תזכורת (קבוצת הביקורת). מידע לגבי התחסנות נלקח מהתיקים הרפואיים של החולים. בוצע שימוש במודל רגרסיה לוג-בינומי על מנת לחשב את הסיכון היחסי להתחסנות בין בשתי הקבוצות.

החוקרים מצאו כי 12% (769 מתוך 6,177 משתתפים)  מהמשתתפים בקבוצת ההתערבות ו-9% (548 מתוך 6,177 משתתפים) מהמשתתפים בקבוצת הביקורת חוסנו במהלך תקופת המחקר. ממצאים אלו מייצגים עלייה יחסית של 39% המיוחסת ל-SMS (סיכון יחסי 1.39; רווח בר-סמך 95%, 1.26-1.54). עבור כל 29 הודעות שנשלחו ועלו 3.48$ חולה אחד התחסן. ההשפעה הגדולה ביותר נצפתה בילדים מתחת לגיל חמש אשר הוריהם היו עם סיכון יחסי גדול פי יותר מ-2 לחסן את הילד לעומת הורים שלא קיבלו SMS (סיכון יחסי 2.43; רווח בר-סמך 95%, 1.79-3.29)

מסקנת החוקרים היא כי שליחת תזכורות SMS הינה אמצעי זול ויעיל במידה מסוימת לשפר את שיעור ההתחסנות העונתי כנגד שפעת בקרב חולים בסיכון גבוה.

מקור: 

Regan, A.K. et al. (2017) Annals of Family Medicine.  15(6), 507