מחקרים

גישות טיפוליות בדכאון קל-בינוני במסגרת רפואת המשפחה

מחקר זה השווה בין המתנה פעילה לעומת טיפול תרופתי בתסמיני דכאון תת-קליני ודכאון קל-בינוני במסגרת רפואת המשפחה; החוקרים לא מצאו ראיות ליתרון של טיפול אחד על פני השני למרות ששניים מהמחקרים הדגימו הבדל קטן בין הטיפולים לטובת הטיפול התרופתי

08.01.2018, 11:47
דיכאון (צילום: אילוסטרציה)

היתרונות של המתנה פעילה (watchful waiting-WW) על פני תרופות נוגדות דכאון עבור טיפול בדכאון במסגרת רפואת המשפחה אינם ברורים. מטרת מחקר זה הייתה לבצע סקירה שיטתית של ראיות התומכות ב-WW או בתרופות נוגדות דכאון לטיפול בתסמיני דכאון תת-קליני ודכאון קל-בינוני במסגרת רפואת המשפחה.

לטובת העבודה נסקרו מאגרי המידע: EMBASE,יPubMed,יPsycINFO ו-Web of Knowledge. החוקרים חיפשו מחקרים אשר השוו בין WW לתרופות נוגדות דכאון במסגרת רפואת המשפחה על פי הקווים המנחים המקובלים. המחקרים כללו אוכלוסייה בוגרת עם תסמינים חדשים של דכאון תת-קליני או דכאון קל-בינוני. חולים בקבוצת ההתערבות קיבלו WW בעוד שחולים בקבוצת הביקורת קיבלו טיפול עם תרופות נוגדות דכאון.

מיעוט המחקרים וההטרוגניות הקלינית והמתודולוגית הרבה בין המחקרים הניאה את החוקרים מביצוע מטה-אנליזה. שלושה מחקרים הוכללו בניתוח התוצאות. החוקרים לא מצאו ראיות ליתרון של טיפול אחד על פני השני למרות ששניים מהמחקרים הדגימו הבדל קטן בין הטיפולים לטובת הטיפול התרופתי כאשר בוצעו אנליזות שאינן שמרניות.

מסקנת החוקרים היא כי יתרון לא הודגם עבור אף אחת מזרועות המחקר. יש צורך בראיות מוצקות יותר על מנת לעדכן קווים מנחים העוסקים בטיפול בדכאון במסגרת רפואת המשפחה.

מקור: 

Iglesias-Gonzalez, M. et al. (2017) Family Medicine.  34(6), 639

נושאים קשורים:  מחקרים,  המתנה פעילה,  תרופות נוגדות דכאון,  דיכאון
תגובות