מחקרים

טרשת עורקים בצעירים ללא גורמי סיכון

במחקר פרוספקטיבי בצעירים בני 40-54 ללא גורמי סיכון לטרשת נמצא כי למחציתם יש טרשת עורקים בדימות לא-פולשני, ו-LDL נמצא ביחס ישר לחומרה

טרשת עורקים (אילוסטרציה)
טרשת עורקים (אילוסטרציה)

במשך שנים השיטה להערכה קלינית של סיכון לאירועים קרדיו-וסקולרים מתבססת על קיום גורמי סיכון קליניים. בהיעדר גורמי סיכון, מקובל לחשוב שהמטופל נמצא בסיכון נמוך לאירועים קרדיו-וסקולרים, אך גם מטופלים בסיכון נמוך חווים אירועים כאלו. במחקר זה החוקרים השתמשו בשיטות דימות לא פולשניות כדי להעריך ולעקוב פרוספקטיבית אחר טרשת עורקים בנבדקים שקלינית נמצאים בסיכון שנחשב לנמוך.

במחקר, שנערך בספרד, נכללו גברים ונשים בגילאי 40-54 שאין להם גורמי סיכון קליניים למחלה טרשתית (לא מעשנים, סוכר בצום < 126, ל״ד < 140/90, LDL <160,יHDL>40). הנבדקים עברו ריאיון רפואי, בדיקה גופנית, א.ק.ג ודימות בכניסתם למחקר וכעבור 3 ו-6 שנים. הדימות בכל שלב כלל בדיקת על-קול לזיהוי טרשת עורקים בקרוטיד, פמורל ואאורטה בטנית וכן סריקה ממוחשבת (CT) של הלב ללא חומר ניגוד.

1,779 נבדקים נכללו במחקר, מחציתם נשים. ב-49.7% מהנבדקים נמצא רובד טרשתי פריפרי או הסתיידויות בעורקים הקורונרים (ב-47% רובד פריפרי, ב-11% הסתיידויות בקורונרים). גיל, מין גברי ורמת LDL היו כל אחד גורם סיכון עצמאי להימצאות טרשת עורקים.

בתת-קבוצה של 740 נבדקים בעלי מדדים ״אופטימליים״ (ל״ד < 120/80, A1C < 5.7 וכולסטרול כללי <200), ל-37% נמצאה טרשת עורקים, בקורלציה לגיל, מין גברי ו-LDL. בשתי הקבוצות, בגברים ובנשים, רמות ה-LDL היו ביחס ישר לחומרת הטרשת.

החוקרים הסיקו מהממצאים כי טרשת עורקים נפוצה גם בקרב צעירים בגילאי ביניים ללא גורמי סיכון טרשתיים, וכי LDL, גם ברמות שנחשבות ל״תקינות״, קשור באופן לינארי לחומרת טרשת העורקים.

מקור:

Normal LDL-Cholesterol Levels Are Associated With Subclinical Atherosclerosis in the Absence of Risk Factors
Leticia Fernández-Friera et al. J Am Coll Cardiol 2017 Dec 19; 70:2979.

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת עורקים,  LDL,  גורמי סיכון,  סיכון קרדיווסקולרי
תגובות