מחקרים

האם יש צורך בהטעיית המטופל כאשר ניתנת לו תרופת פלצבו?

במחקר חדש נמצא שההשפעות של תרופת פלצבו אינן פוחתות כאשר הן ניתנות ללא הטעייה וללא סמיות, אך עם הסבר של הרציונל שעומד מאחורי המתן שלהם; זאת, בהשוואה למתן פלצבו תוך הטעיית המטופל

04.01.2018, 10:23
משככי כאבים (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים שונים בנושא של מתן פלצבו ללא סמיות מעלים תהיות לגבי האם הטעייה היא מאפיין הכרחי באפקט הפלצבו. אולם, עד כה לא נערכו השוואות בין מחקרים ללא סמיות (open-label) לבין פלצבו עם הטעייה (deceptive placebos, DP). במחקר חדש שנערך בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת באזל בשוויץ ואוניברסיטת הרווארד בבוסטון שבארצות הברית, ביקשו החוקרים להעריך את השפעותיהם של פלצבו ללא סמיות ושל DP בהשוואה להיעדר טיפול.

לקריאה נוספת: 

במחקר הקצאה אקראית של משתתפים בריאים, השתמשו החוקרים בפרדיגמה מתוקננת של כאב בחשיפה לחום בתנאי מעבדה. המשתתפים (N=160) הוקצו בצורה אקראית לקבוצה ללא טיפול, פלצבו ללא סמיות וללא רציונל (OPR-), לקבוצה של פלצבו ללא סמיות אך שהוסבר למשתתפים את הרציונל (OPR+), ולקבוצה של פלצבו עם הטעייה (DP). החוקרים ביצעו מדידות של סף כאב וסבילות בחשיפה לחום בבייסליין ולאחר טיפול. למעט הקבוצה שלא קיבלה טיפול כלל, כל הקבוצות טופלו במשחת פלצבו. התוצאים העיקריים שנקבעו היו השוואות מתוכננות מראש של סבילות לכאב בחשיפה לחום, ובהתאם ציוני העוצמה והחוסר-נוחות בעקבות אותה חשיפה.

במחקר, לא נמצא הבדל ביו הקבוצות בסבילות האובייקטיבית לכאב לאחר הטיפול. אולם, לגבי ציון הכאב הסובייקטיבי לאחר הטיפול בהקשר של רמת הסבילות לכאב, נמצא שקבוצות עם רציונל (OPR+ ו-DP) דיווחו על עוצמת הכאב בחשיפה לחום בעוצמה פחותה יותר (t(146)=-2.15;יP=0.033 ; d=0.43) ולציון אי-נוחות נמוך יותר (t(146)=-2.43;יP=0.016 ; d=0.49) בהשוואה לקבוצת ה- OPR-. באופן מעניין ביותר, החוקרים לא מצאו הבדל מובהק בין קבוצת ה-OPR+ וקבוצת ה-DP בעוצמת הכאב בחשיפה לחום (t(146)=-1.10 ;יP=0.272) או בציון האי-נוחות (t(146)=-0.05 ;יP=0.961) ברמת הסבילות לאחר הטיפול.

לאור הממצאים החוקרים מסמכים שמתן פלצבו עם הסבר של הרציונל בצורה המתקבלת על הדעת הינו יעיל יותר מאשר מתן פלצבו ללא הסבר של הרציונל. יתר על כן, לא נמצא הבדל מובהק בהשפעותיו של פלצבו ללא סמיות ופלצבו שניתן עם הטעייה מכוונת. לכן, החוקרים מסכמים ומדגישים שהם מטילים בספק את ההנחה הרווחת שיש צורך בסמיות במתן תרופת פלצבו.

מקור:

Locher C, Frey Nascimento A, Kirsch I, Kossowsky J, Meyer A, Gaab J. Is the rationale more important than deception? A randomized controlled trial of open-label placebo analgesia. PAIN. 2017;158(12):2320-2328.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פלצבו,  סמיות,  חשיפה לכאב
תגובות
 
05.01.2018, 11:35

ומה בדבר הסמיות לגבי החוקר?