מחקרים

היארעות סרטן ותמותה בקרב מבוגרים צעירים בגילאי 20-39

נטל הסרטן העולמי באנשים בני 20-39 שונה מאשר בגילאים צעירים או מבוגרים יותר ומשתנה מהותית לפי מין, גיל, רמת פיתוח ואזור גאוגרפי; לרמות שנטל הסרטן בקבוצה זו נמוך מאשר בגילאים מבוגרים יותר, ההשפעה הכלכלית והחברתית של סרטנים אלו משמעותית ויש צורך בתוכניות מעקב ומניעה טובות יותר בקבוצת גיל זו

25.12.2017, 11:36

נכון להיום, נטל סרטן במבוגרים צעירים לא נבדק לעומק. מטרת מחקר זה הייתה לתאר את המידה והפרופיל של היארעות סרטן ותמותה ברחבי העולם באנשים בני 20-39 תוך הדגשת דפוסים לפי גיל, מין, רמת התפתחות ואזור גאוגרפי.

המחקר בוצע בתבנית מבוססת אוכלוסייה על מנת לכמת את נטל הסרטן במבוגרים צעירים ברחבי העולם. מבוגרים צעירים הוגדרו כאנשים בני 20-39 מכיוון שאנשים בקבוצת גיל זו עברו את גיל ההתבגרות והגיעו לבגרות מינית אך טרם חוו נסיגה הורמונלית, הדרדרות של מערכת החיסון וחוסר תפקוד איברי הקשורים במצבי בריאות כרוניים. החוקרים עיבדו מידע עולמי, אזורי וספציפי למדינה (184 מדינות) שהעריך את מספר מקרי הסרטן החדשים ותמותה הקשורה בסרטן בשנת 2012 בקרב מבוגרים צעירים. המידע כלל את כל הסרטנים המופיעים ב-GLOBOCAN ובנוסף, 27 סוגים עיקריים אשר הוגדרו לפי המהדורה העשירית של ה- International Classification of Disease.

החוקרים דיווחו על מספר מקרי הסרטן החדשים, תמותה כללית ותמותה לפי מין הקשורות בסרטן יחד עם שיעורים מתוקננים לגיל לכל 100,000 תושבים לשנה. בנוסף, בוצע ריבוד של התוצאות באמצעות שימוש בארבע רמות של מדד פיתוח אנושי (נמוך, בינוני, גבוה, גבוה מאוד). מדד זה מהווה סמן להתפתחות סוציו-אקונומית המכיל תוחלת חיים, השכלה והכנסה לאומית.

החוקרים מצאו כי בשנת 2012, אירעו 975,396 מקרים חדשים של סרטן ו-358,392 מקרי תמותה הקשורים בסרטן בקרב מבוגרים צעירים. נתונים אלו מתרגמים לשיעור מתוקנן לגיל של 43.3 מקרי סרטן חדשים לכל 100,000 אנשים לשנה ו-15.9 מקרי תמותה הקשורים בסרטן לכל 100,000 אנשים לשנה. נטל הסרטן היה גדול באופן לא-פרופורציונאלי בנשים וסוגי הסרטן הנפוצים ביותר בהיבט מקרים חדשים היו סרטן שד בנשים, סרטן צוואר הרחם, סרטן בלוטת התריס, לוקמיה וסרטן קולורקטלי.

בהיבט תמותה, הסרטנים הנפוצים ביותר היו סרטן שד בנשים, סרטן כבד, לוקמיה וסרטן צוואר הרחם. כאשר בוצעה הערכה לפי אזור גאוגרפי ומידת פיתוח, פרופיל הסרטנים השתנה מהותית. באופן כללי, הנטל של סרטנים הקשורים בזיהומים היה גבוה באזורים מתפתחים. היארעות סרטן הייתה גבוהה באזורים עם מדד פיתוח אנושי גבוה מאוד לעומת אזורים עם מדד פיתוח נמוך (שיעור מתוקנן לגיל: 64.5 לעומת 46.2 מקרים ל-100,000 אנשים לשנה) עם זאת, נטל תמותה היה גבוה פי 3 באזורים עם מדד פיתוח אנושי נמוך (שיעור מתוקנן לגיל: 25.4 לעומת 9.2 מקרי תמותה הקשורים בסרטן ל-100,000 לשנה). ממצא זה מייצג את ההבדלים בסוג הסרטנים ותוצאים גרועים יותר במדינות המתפתחות.

מסקנת החוקרים היא כי נטל הסרטן העולמי באנשים בני 20-39 שונה מאשר בגילאים צעירים או מבוגרים יותר ומשתנה מהותית לפי מין, גיל, רמת פיתוח ואזור גאוגרפי. לרמות שנטל הסרטן בקבוצה זו נמוך מאשר בגילאים מבוגרים יותר, ההשפעה הכלכלית והחברתית של סרטנים אלו משמעותית לאור התחלואה והתמותה המוקדמות. בדיקות סקר ממוקדות, מניעה וטיפול דרושים על מנת להפחית את נטל הסרטן בקבוצת גיל זו.

מקור: 

Fidler, M.M. et al. (2017) The Lancet Oncology. 18(12), 1579

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן,  היארעות,  מקרים חדשים,  תמותה
תגובות