מחקרים

האם ניתן לבצע בדיקות על-קול לאבחנת פקקת ורידים עמוקה במסגרת רפואת הקהילה?

מסקנת החוקרים היא כי גם בידיים של רופאים אשר אינם מנוסים בעל-קול וסקולרי, בדיקת על-קול בלחיצה הינה כלי אמין לצורך אבחנת DVT אך יש צורך בשיפור רגישות הבדיקה כאשר היא מבוצעת על ידי רופאי משפחה

פקקת ורידית (אילוסטרציה)
פקקת ורידית (אילוסטרציה)

חולים עם חשד לפקקת ורידים עמוקה (DVT) בגפיים התחתונות מהווים דילמה אבחנתית עבור רופאי משפחה. בדיקת על-קול בלחיצה (compression ultrasonography) הינה הבדיקה הנבחרת לאבחנת מצב זה. החוקרים בחנו את הדיוק האבחנתי של בדיקת על-קול שבוצעה על ידי רופאי משפחה שעברו הכשרה קצרה לניהול של DVT פרוקסימלי סימפטומטי.

בין מאי 2014 למאי 2016 החוקרים העריכו עוקבה רב מרכזית, פרוספקטיבית של אנשים אשר קיבלו טיפול במרפאות חוץ בחשד ל-DVT. בדיקת על-קול דו-צדדית של הגפיים התחתונות הפרוקסימליות בוצעה על ידי רופאי משפחה ועל ידי רופאים מומחים בבדיקות על-קול וסקולריות כאשר כל קבוצה הייתה סמויה לתוצאות הקבוצה השנייה. בכלל הבדיקות עם אבחנה שלילית או לא חד-משמעית, בוצעה בדיקת על-קול חוזרת על ידי אותו מפעיל לאחר 5-7 ימים. במסגרת המחקר חושב הדיוק ושיעור ההסכמה בין המפעילים.

במחקר השתתפו 1,107 חולים. הרופאים המומחים אבחנו DVT ב-200 חולים, ממצא המתרגם להימצאות כוללת של 18.1% (רווח בר-סמך 95%: 15.8%-20.3%). ההסכמה בין רופאי המשפחה והמומחים הייתה מצוינת (cohen kappa:י0.86, רווח בר-סמך 95%: 0.84-0.88). בדיקת על-קול בלחיצה שבוצעה על ידי רופאי המשפחה הייתה בעלת רגישות של 90.0% (88.2-91.8%), סגוליות של 97.1% (96.2-98.1%) ודיוק אבחנתי של 95.8% (94.7-97.0%) עבור DVT.

מסקנת החוקרים היא כי גם בידיים של רופאים אשר אינם מנוסים בעל-קול וסקולרי, בדיקת על-קול בלחיצה הינה כלי אמין לצורך אבחנת DVT. החוקרים סבורים שהרגישות שהושגה על ידי רופאי המשפחה אינה מיטבית אך מחקרים עתידיים יכולים להעריך את היישום של תוכניות הכשרה מתאימות לשיפור הכישורים בביצוע הבדיקה.

מקור:

Mumoli, N. et al. (2017) Annals of Family Medicine.  15(6), 535.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פקקת ורידים עמוקה,  על-קול,  אבחנה
תגובות