מחקרים

האם ניתן לטפל באינסומניה עם תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות?

החוקרים מצאו ראיות באיכות נמוכה מאוד המצביעות על כך שקווטיאפין לא משפרת משתני שינה לעומת טיפול אינבו באינסומניה ראשונית וכי רצוי להימנע מתרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות כטיפול קו ראשון באינסומניה עד שראיות נוספות יהיו זמינות

18.12.2017, 10:51
נדודי שינה (אילוסטרציה)
נדודי שינה (אילוסטרציה)

ראיות תצפיתיות מרמזות כי תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות כדוגמת קווטיאפין משמשות יותר ויותר לטיפול באינסומניה. ייתכן וגישה זו צריכה לעורר דאגה לאור היעילות הלא מוכחת ותופעות הלוואי הכרוכות בטיפול עם תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות.

מטרת עבודה זו הייתה להעריך את היתרונות ותופעות הלוואי של תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות המשמשות לטיפול באינסומניה. העבודה בוצעה כסקירה שיטתית וסינתזת נרטיבים. מידע עבור העבודה נאסף ממאגרי המידע PubMed,יEMBASE, ספריית Cochrane, יPsycINFO, ספרות אפורה והיצרנים של קוויטיאפין, ריספרידון ואולנזפין.

בעבודה הוכללו חולים בני 18 שנים ומעלה המשתמשים בתרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות עבור אינסומניה ראשונית או קו-מורבידית במשך שבוע ומעלה. בוצעו השוואה של חולים אלו לחולים המקבלים התערבות פעילה או טיפול אינבו.

שני סוקרים עצמאיים בחנו את הכותרות, התקצירים והמאמרים המלאים שהוכללו בעבודה. הסוקרים הוציאו מידע רלוונטי וביצעו אנליזת סיכון להטיה. בנוסף, בוצעה הערכת Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluationי(GRADE).

מחקר כפול סמיות, מבוקר ואקראי אחד ענה על קריטריוני ההכללה בעבודה. במחקר זה השתתפו 13 חולים. לא נצפו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין חולים שקיבלו קווטיאפין לחולים שקיבלו טיפול אינבו עבור אינסומניה ראשונית לאחר שבועיים בהיבט זמן שינה כולל (הבדל ממוצע 52.68 דקות, רווח בר-סמך 95%: -27.27-132.6), הפחתה בלטנטיות שינה (הבדל ממוצע 72.44 דקות, רווח בר-סמך 95%: -2.65-147.5) או סיפוק משופר מהשינה אשר נמדד עם סולם אנאלוגי ויזואלי המנוקד עד 100 (הבדל ממוצע 6.16, רווח בר-סמך 95%: -12.32 עד 24.64), למרות מגמה לכיוון משתני שינה משופרים. איכות מחקר זה דורגה כנמוכה מאוד.

מסקנת החוקרים היא כי קיימות ראיות באיכות נמוכה מאוד המצביעות על כך שקווטיאפין לא משפרת משתני שינה לעומת טיפול אינבו באינסומניה ראשונית למרות מגמה לכיוון שיפור קליני. רצוי להימנע מתרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות כטיפול קו ראשון באינסומניה עד שראיות נוספות יהיו זמינות.

מקור: 

Thompson, W. et al. (2017) Sleep Medicine.  22, 13

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסומניה,  תרופות אנטי-פסיכוטיות א-טיפיות,  קווטיאפין,  טיפול
תגובות