מחקרים

היענות לטיפול משמר עצם ברפואת קהילה

מחקר רטרוספקטיבי זה בחן את ההיענות החולים והמשכיות הטיפול עם תרופות פומיות משמרות עצם עבור אוסטאופורוזיס במסגרת רפואת הקהילה

17.12.2017, 09:56
צילום רנטגן של עצמות הירך (צילום: אילוסטרציה)
צילום רנטגן של עצמות הירך (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים המבוססים על רישומי תרופות מבתי מרקחת הדגימו כי היענות החולים וההמשכיות של טיפול עם תרופות פומיות משמרות עצם (Oral Bone Sparing Drugs - OBSD) עבור אוסטאופורוזיס אינן מספקות. קיים מידע מועט לגבי היענות והמשכיות הטיפול עם OBSD ברפואת הקהילה. החוקרים בחנו היענות והמשכיות טיפול עם OBSD ברפואת הקהילה וזיהו גורמים משפיעים.

לצורך העבודה החוקרים השתמשו בתיקים רפואיים אלקטרוניים ובחנו באופן רטרוספקטיבי היענות והמשכיות טיפול בחולים שקיבלו מרשמים חדשים ל-OBSD ב-16 מרפאות קהילה. שיעור החזקה בתרופה (Medication Possession Rate- MPR) ייצג את ההיענות (MPR>75%). שיעורי המשכיות הטיפול הוערכו על ידי אנליזת שרידות. גורמים המשפיעים על היענות והמשכיות חושבו ונבדקו באמצעות רגרסיה לוגיסטית ורגרסיית Cox.

במסגרת המחקר 957 חולים החלו טיפול עם OBSD. שבעים וחמישה אחוזים ו-45% מהחולים המשיכו טיפול במשך שנה וחמש שנים בהתאמה. היענות לטיפול בשנה הראשונה הפחיתה את הסיכון ארוך הטווח לאי המשכיות (יחס סיכונים: 0.41; רווח בר-סמך 95%: 0.3-0.57; p<0.001). החולים שקיבלו את רוב המרשמים ל-OBSD על ידי רופא שאינו רופא משפחה נמצאו כבעלי סיכון גבוה יותר לחוסר היענות אך ממצא זה לא היה מובהק סטטיסטית. (יחס סיכונים: 1.37; רווח בר-סמך 95%: 0.96-1.94; p=0.08). היענות הייתה 62.5% בשנה הראשונה ו-60.8% במהלך כל תקופת המחקר. חוסר היענות נמצא כקשור בכך שהמרשם ניתן על ידי רופא שאינו רופא משפחה (יחס סיכונים 3.76; רווח בר-סמך 95%: 2.43-5.82; p<0.001) ובגיל צעיר (גיל צעיר מ-65 שנים יחס סיכונים 1.44; רווח בר-סמך 95%: 1.01-2.08; p=0.04).

מסקנת החוקרים היא כי גיל חולים מבוגר ומתן המרשם ל-OBSD על ידי רופא המשפחה נמצא כקשור בהיענות והמשכיות טיפול גבוהה יותר. היענות טובה בשנה הראשונה נמצאה קשורה עם המשכיות טיפול טובה יותר.

מקור: 

Zwaard van der, B.C. et al. (2017) Family Practice. 34(5), 525

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוסטאופורוזיס,  תרופות משמרות עצם,  היענות,  המשכיות טיפול
תגובות