קשיים כלכליים

אירועי חיים המעלים סיכון להפרעת שימוש באלכוהול

החוקרים מצאו כי קונפליקטים משפחתיים משמעותיים בילדות וקשיים כלכליים משמעותיים בבגרות נמצאו כקשורים בסיכון מוגבר להפרעת שימוש באלכוהול

14.12.2017, 10:40
אלכוהוליזם (צילום: אילוסטרציה)
סכנת מוות בבקבוקי אלכוהול מזויפים (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך קשרים של אירועי חיים משמעותיים פרטניים ואירועי חיים משמעותיים מצטברים בילדות, חיים פרטיים בבגרות וחיי עבודה בבגרות עם הסיכון להפרעת שימוש באלכוהול (alcohol use disorder- AUD). המחקר בוצע בתבנית עוקבה פרוספקטיבית עם בחינה ראשונית של המשתתפים בשנים 1991-1993 וקישור למאגרי מידע לאומיים על מנת לזהות AUD בהמשך החיים. המחקר בוצע בדנמרק בהשתתפות 8,758 אנשים בני 21-93 שלקחו חלק במחקר ה-Copenhagen City Heart Study בשנים 1991-1993.

התוצא העיקרי שנבדק היה הרישום הראשון של AUD במהלך המעקב (249 משתתפים). AUD זוהה ממאגרי מידע לאומיים בדנמרק. אירועי חיים משמעותיים הוערכו על ידי שאלון במסגרת מחקר ה-Copenhagen City Heart Study. המידע נותח על ידי מודל סיכונים על שם Cox עם תקנון לגיל, מין, רמת השכלה, הכנסת משק בית, סטטוס מגורים ותחלואה פסיכיאטרית נלווית.

החוקרים מצאו כי קונפליקטים משפחתיים משמעותיים בילדות (יחס סיכונים 1.35; רווח בר-סמך 95%= 1.00,1.83) וקשיים כלכליים משמעותיים בבגרות (יחס סיכונים 2.22; 1.64, 3.01) נמצאו כקשורים בסיכון מוגבר ל-AUD. אנליזה פרוספקטיבית לא הדגימה השפעה עקבית של הצטברות אירועי חיים בילדות או בבגרות על AUD. עם זאת, אנליזה נוספת אשר התבססה על כלל רישומי AUD רמזה על קשר בין אירועים מצטברים בילדות וסיכון ל-AUD.

מסקנת החוקרים היא כי קשיים כלכליים בבגרות הינם גורם סיכון להפרעות שימוש באלכוהול וכי ייתכן והצטברות אירועי חיים משמעותיים בילדות משפיעה על הסיכון גם כן.

מקור:

Just-Ostergaard, E. et al. (2017) Addiction.  113(1), 25

נושאים קשורים:  קשיים כלכליים,  הפרעת שימוש באלכוהול,  אירועים בילדות,  מחקרים
תגובות