מחקרים

כיצד לעיסת טבק משפיעה על איכות הרוק?

החוקרים מצאו כי לעיסת טבק גורמת ל-pH ויכולת התרסה נמוכים וקשורה בהיגיינה דנטאלית ירודה

13.12.2017, 10:49
סנוס, טבק למציצה (צילום: אילוסטרציה)
סנוס, טבק למציצה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את קצב זרימת הרוק, (salivary flow rate- SFR), חומציות הרוק ויכולת ההתרסה של הרוק (ביפור) בקרב משתמשי טבק לעיסה בריאים לעומת אנשים בריאים שאינם לועסים טבק.

מחקר זה בוצע בתבנית מקרה-ביקורת באוניברסיטת יאזאן בערב-הסעודית בין מרץ 2016 למאי 2017. במחקר השתתפו 27 לועסי טבק ו-30 משתתפים שאינם לועסים. בוצע איסוף של רוק ללא גירוי ורישום של SFR,יpH ויכולת התרסה. בריאות דנטלית הוערכה על ידי מדד decay-missing-filled teethי(DMFT). החוקרים מצאו כי משתמשי טבק היו מבוגרים מעט מהאנשים שאינם משתמשים (28.9±6.9 לעומת 24.9±4.3 שנים). לא היה הבדל ב-SFR בין שתי הקבוצות אך ה-pHי(6.68±0.46) ויכולת ההתרסה (5.7±2.07) היו נמוכים באופן מובהק סטטיסטית בקרב משתמשי הטבק לעומת אלו שלא השתמשו (7±0.37; p=0.002 ו-8.1±1.47; p<0.001). לעומת זאת, ה-DMFT היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית בקרב משתמשי הטבק לעומת אלו שלא השתמשו (7.96±5.17 לעומת 4.53±3.46; p=0.007). חומציות ויכולת ההתרסה של הרוק נמצאו כקשורות ביחס ישר ומובהק סטטיסטית (rs=0.576). לעומת זאת, יכולת ההתרסה נמצאה כקשורה ביחס הפוך לריקבון (rs=-0.385) ו-DFMTי(rs=-0.399).

מסקנת החוקרים היא כי שימוש בטבק לעיסה גורם לשינויים באיכות הרוק. בנוסף, השימוש קשור בהיגיינה דנטלית ירודה דרך השפעה ישירה או שינויים במאפייני הרוק.

מקור: 

Al-Ak’hali, M.S. et al. (2017) Saudi Medical Journal.  38(12).

נושאים קשורים:  מחקרים,  טבק לעיסה,  רוק,  חומציות,  היגיינת פה
תגובות