מחקרים

האם יש צורך במנה שלישית של חיסון החצבת-חזרת-אדמת (MMR)?

החוקרים מצאו כי מתן מנה שלישית של חיסון ה-MMR במהלך התפרצות מגפת חזרת באוניברסיטה בארה"ב הפחית את הסיכון לחלות במחלה וכי ככל הנראה ההתפרצות יכולה להיות מיוחסת לחיסוניות נחלשת לנגיף

10.12.2017, 10:45
חיסון (צילום: אילוסטרציה)
חיסון (צילום: אילוסטרציה)

ההשפעה של המנה השלישית של חיסון החצבת-חזרת-אדמת (MMR) בקטיעת התפרצות של חזרת אינה ידועה נכון להיום. במהלך התפרצות בקרב תלמידי אוניברסיטה מחוסנים במדינת איווה, רשויות בריאות הציבור יישמו תוכנית חיסון MMR נרחבת. החוקרים העריכו את היעילות של מנה שלישית של החיסון בשליטה על ההתפרצות והעריכו האם החיסוניות כנגד הנגיף נחלשת.

מתוך 20,496 תלמידי אוניברסיטה שנרשמו ללימודים בשנת הלימודים האקדמאית 2015-2016, חזרת אובחנה ב-259 תלמידים. החוקרים השתמשו במבחן המדויק של פישר על מנת להשוות שיעורי התקפה לא מתוקננים לפי סטטוס מנות חיסון והשנים מאז קבלת חיסון ה-MMR השני. בנוסף, בוצע שימוש במודל Cox רב משתני על מנת להעריך את יעילות החיסון לפי סטטוס מינון (שלוש מנות לעומת שתי מנות ושתי מנות לעומת ללא מנות) לאחר תקנון למספר השנים מאז המנה השנייה.

לפני ההתפרצות, 98.1% מהתלמידים קיבלו לפחות שתי מנות של חיסון ה-MMR. במהלך ההתפרצות, 4,873 קיבלו מנה שלישית. שיעור ההתקפה היה נמוך יותר בתלמידים שקיבלו שלוש מנות לעומת אלו שקיבלו שתי מנות (6.7 לעומת 14.5 מקרים לכל 1,000 אנשים, p<0.001). לתלמידים היה סיכוי גבוה פי תשע לחלות בחזרת אם הם קיבלו את החיסון השני 13 או יותר שנים לפני ההתפרצות. 28 ימים לאחר החיסון, קבלת המנה השלישית של החיסון נמצאה כקשורה בהפחתת סיכון של 78.1% לעומת קבלה של מנה שניה (יחס סיכונים מתוקנן 0.22, רווח בר-סמך 95% 0.12-0.39). יעילות שתי מנות חיסון לעומת ללא מנות כלל הייתה נמוכה יותר בקרב תלמידים שקיבלו את המנה השנייה לפני זמן רב.

מסקנת החוקרים היא כי תלמידים שקיבלו מנה שלישית של חיסון MMR היו בסיכון נמוך יותר לחלות בחזרת מאשר אלו שקיבלו שתי מנות, לאחר תקנון למספר השנים מאז קבלת המנה השנייה. תלמידים שקיבלו מנה שניה של MMR לפני 13 שנים ומעלה לפני ההתפרצות היו בסיכון מוגבר לחלות בחזרת. ממצאים אלו מדגימים כי התוכנית למתן מנה שלישית של MMR שיפרה את השליטה בהתפרצות ושחיסוניות נחלשת תרמה להתפשטות ההתפרצות.

מקור: 

Cardevil, C.V. et al.  (2017) NEJM. 377, 947

נושאים קשורים:  מחקרים,  MMR,  חזרת,  מנה שלישית,  התפרצות,  חיסוניות נחלשת
תגובות
 
אנונימי/ת
10.12.2017, 14:08

ומה הלאה? נעבור למנה רביעית וחמישית?
יש מדינות, כדוגמת יפן (שתוחלת החיים שבה מהגבוהות בעולם) שכלל אינה מחסנת נגד חזרת.
אז או שצריך לפתח חיסון יותר יעיל, או לוותר. בניגוד לחצבת, חזרת זוהי מחלה קלה.