תפקוד קוגניטיבי

ייתכן וקיים קשר בין תפקוד קוגניטיבי להתנהגות מינית בקרב קשישים

סקירה של שמונה מאמרים מצאה קשר כי ייתכן קשר בין תפקוד קוגניטיבי תקין לפעילות מינית בגיל הזהב, ומנגד בין שיטיון להיעדר פעילות מינית בקרב קשישים

היבטים של מוטיבציה, גורמים רגשיים וקוגניציה דורשים תפקוד קוגניטיבי תקין ועשויים להיות חיוניים לתפקוד המיני. עם זאת, קיים מידע מועט לגבי הקשר שבין התפקוד הקוגניטיבי להתנהגות מינית. מאמר זה סקר את הראיות העדכניות הקיימות לגבי ההשפעה של תפקוד קוגניטיבי על התנהגות מינית במהלך הזדקנות תקינה ושיטיון (דמנציה).

בוצעה סקירה שיטתית במאגרי המידע PubMed,יOvid, ספריית קוכריין ו-PsycINFO אחר מאמרים שפורסמו בשפה האנגלית והתמקדו במחקרים בבני אדם שקישרו בין תפקוד קוגניטיבי להתנהגות מינית באוכלוסייה מזדקנת. מילות המפתח ששימשו לסקירה הספרותית כללו התנהגות מינית, מיניות, תפקוד קוגניטיבי, קשישים בריאות, הזדקנות ושיטיון.

שמונה מאמרים ענו על קריטריוני ההכללה. חמישה מבין מאמרים אלו כללו משתתפים עם שיטיון או בני זוג עם שיטיון, בעוד ששלושה מאמרים בלבד כללו מבוגרים בריאים בלבד. למרות שתוצאות המחקרים לא היו עקביות, הן מצביעות על מגמה לפיה לקשישים פעילים מינית ללא שיטיון יש תפקוד קוגניטיבי טוב יותר, באופן כללי. מנגד, הידרדרות קוגניטיבית ושיטיון קשורים להעדר התנהגות מינית בקרב קשישים.

יש לחקור לעומק את הקשר בין התפקוד הקוגניטיבי להתנהגות המינית באוכלוסיות מזדקנות. התוצאות שהובאו להלן מעידות על מגמה מסוימת אך אינן חד-משמעיות.

מקור: 

Hartmans C, Comijs H, Jonker C.
Cognitive functioning and its influence on sexual behavior in normal aging and dementia
Int J Geriatr Psychiatry. 2014 May;29(5):441-6. doi: 10.1002/gps.4025. Epub 2013 Sep 9. Review.

נושאים קשורים:  תפקוד קוגניטיבי,  התנהגות מינית,  שיטיון,  דמנציה,  מיניות בגיל הזהב,  קשישים,  הידרדרות קוגניטיבית,  מחקרים
תגובות