D-dimer

גורם מנבא חדש לזיהומים במפרקים מושתלים

החוקרים מצאו כי D-Dimer הינו סמן מבטיח לאבחנת זיהומים במפרקים מושתלים ויכול לסייע בקביעת התזמון המיטבי להשתלה חוזרת

דלקת מפרקים בקרב צעירים (צילום: אילוסטרציה)
דלקת מפרקים בקרב צעירים (צילום: אילוסטרציה)

למרות הזמינות של מגוון רחב של בדיקות, האבחנה של זיהום מפרקי פריפרוסטטי (PJI) עודנה מאתגרת. הערכה של D-Dimer בסרום הינה בדיקה מקובלת לזיהוי פעילות פיברינוליטית אשר מתרחשת בזמן זיהום. החוקרים סבורים כי חולים עם PJI יהיו בעלי רמות גבוהות של D-Dimer ושהנוכחות של רמות אלו יכולה להיות סימן של זיהום מתמשך בחולים אשר מחכים להשתלה חוזרת.

המחקר בוצע בתבנית פרוספקטיבית בהשתתפות חולים שעברו ארתרופלסטיה ראשונית או חוזרת. עוקבת החולים כללה 245 חולים שעברו ארתרופלסטיה ראשונית (23 חולים), רביזיה עבור כשל א-ספטי (86 חולים), רביזיה עבור PJIי(57 חולים), השתלה מחודשת (29 חולים) וחולים שחוו זיהום במקום שאינו מפרק (50 חולים). PJI הוגדר באמצעות הקריטריונים של החברה לזיהומים מוסקולסקלטליים. רמות D-Dimer,יESR ו-CRP נמדדו לפני הניתוח.

החוקרים מצאו כי רמות ה-D-Dimer החציוניות היו גבוהות באופן מובהק סטטיסטית (p<0.0001) בחולים עם PJIי(1,110 ננוגרם/מ"ל [טווח, 243-8,487 ננוגרם/מ"ל]) מאשר בחולים עם כשל אספטי (299 ננוגרם/מ"ל [טווח, 106-2,571 ננוגרם/מ"ל]). באמצעות אינדקס Youden,י850 ננוגרם/מ"ל נקבע כסף ערכי D-Dimer עבור אבחנת PJI.יD-Dimer בסרום נמצא כבעל ערך ניבויי טוב מאשר ESR ו-CRP עם רגישות של 89% וסגוליות של 93%. ל-ESR ו-CRP נמצאה רגישות של 73% ו-79% וסגוליות של 78% ו-80% בהתאמה. הרגישות והסגוליות המשולבות של ESR ו-CRP היו 84% (רווח בר-סמך 95%, 76-90%) ו-47% (36-58%) בהתאמה.

מסקנת החוקרים היא כי רמות D-Dimer בסרום הינן סמן מבטיח לאבחנת PJI. בדיקה זו יכולה להיות בעלת ערך בקביעת המועד המיטבי להשתלה חוזרת.

מקור: 

Shahi A. et al.  (2017) The Journal of Bone and Joint Surgery.  99(17), 1419.

נושאים קשורים:  D-dimer,  זיהומי מפרקים,  ESR,  CRP,  ארתרופלסטיה,  מחקרים
תגובות