התמכרות

טיפול בקנביס רפואי ומניעת התמכרות לאופיואידים

האם ייתכן כי השימוש הנרחב יחסית של קנביס רפואי כטיפול בכאב בישראל מונע מגיפת התמכרויות לאופיואידים כמו בארה"ב? במאמר דעה, חוקר קנדי בוחן את האפשרויות השונות לשימוש בקנביס במניעת התפשטות משבר התמכרויות

צפון אמריקה נמצאת כרגע במשבר עמוק על רקע השימוש במשככי-כאבים אופיואידיים חוקיים ולא-חוקיים. מנת יתר היא כרגע סיבת המוות בשוגג (accidental cause of death) המובילה בקנדה ובארה"ב, והעלייה ההולכת וגוברת בתחלואה ותמותה הקשורות לאופיואידים מצריכה מגוון רחב של טיפולים חדשים והתערבויות המבוססות על הפחתת נזק (harm reduction).

לקריאה נוספת:

מחקרים שונים מוצאים שההנגשה של קנביס, רפואי ושאינו רפואי כאחד, לאוכלוסייה הבוגרת, הביאה להשפעות חיוביות משמעותיות על בריאות ובטיחות הציבור עקב מה שמכונה "אפקט ההחלפה" או substitution effect. מחקרים תצפיתיים ואפידמיולוגיים מצאו שתוכניות של טיפול בקנביס רפואי קשורות להפחתה בשימוש באופיואידים ובירידה בתחלואה ובתמותה הנלווות אליו. במאמר דעה של חוקר במרכז לחקר התמכרויות של British Columbia בקנדה, שהתפרסם בכתב העת Harm Reduction Journal, ביקש המחבר לבחון את האפשרות של שימוש בקנביס כטיפול בהתמכרות לאופיואידים.

החוקר, מר פיליפה לוקס, מציג את הרציונל מבוסס-הראיות לשימוש בהתערבויות מבוססות-קנביס במשבר מנות היתר עקב שימוש באופיואידים, תוך הסתמכות על מחקר על "אפקט ההחלפה". הוא מציע שלושה חלונות-הזדמנות חשובים לשימוש בקנביס למטרות טיפוליות בהפחתת השימוש באופיואידים ולעצירת מעגל ההידרדרות להתמכרות קשה לאופיואידים: 1. לפני תחילת הטיפול באופיואידים כטיפול לכאב כרוני; 2. כאסטרטגיה להפחתת השימוש באופיואידים אצל אותם חולים שכבר משתמשים באופיואידים; 3. כטיפול נלווה לטיפול במתדון או בסבאוקסון בכדי להגדיל את שיעור ההצלחות הטיפוליות. במאמר בוחנים גם את המכשולים הפוטנציאליים וההגבלות להתערבויות שהוצעו, בנוסף לאסטרטגיות לניטור השפעתן על בריאות ובטיחות הציבור.

החוקר מסכם ומדגיש שיש יותר ויותר מחקרים שתומכים בשימוש רפואי של קנביס כטיפול נלווה או תחליף לאופיואידים. מחקרים אלו יוצרים רציונל מבוסס-ראיות לממשלות, ספקי שירותי בריאות וחוקרים אקדמאיים לשקול את היישום וההערכה של התערבויות מבוססות-קנביס במשבר האופיואידי הנוכחי.

מקור:

Lucas P. Rationale for cannabis-based interventions in the opioid overdose crisis. Harm Reduction Journal. 2017, 14:58

נושאים קשורים:  התמכרות,  קנביס,  מנת יתר,  אופיואידים,  מחקרים