חדשות

נתוני הלמ"ס: שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות עלו בארץ בעשור האחרון

סיבת המוות העיקרית מקבוצת המחלות הזיהומיות היא אלח דם (ספטיסמיה), ובעשור האחרון היא מהווה 80% מכלל המחלות הזיהומיות הגורמות למוות

מיטת אשפוז ריקה (צילום: אילוסטרציה)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה אתמול (ד') את הדו"ח השנתי של סיבות המוות בישראל, על-פי נתוני 2015. מהדו"ח החדש עולה, כי שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות עלו בעשור האחרון. מחלות אלה הפכו לגורם הפטירה השלישי בשכיחותו - מעט לפני סוכרת.

עורכי הדו"ח ציינו כי מתחילת שנות השמונים של המאה ה-20, חלה ירידה גדולה בשיעורי התמותה ממחלות לב, בדומה לזו שבעולם המערבי. בשיעורי הפטירה מסרטן נמצאה תנודתיות לאורך השנים, אך המגמה הכללית היא ירידה מתונה מאוד. כתוצאה מכך, בסוף שנות ה-90 חל היפוך בסיבות המוות המובילות - שאתות ממאירות (סרטן) הפכו להיות סיבת המוות העיקרית ולאחר מכן מחלות לב.

שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות עלו בעיקר בעשור האחרון, ומחלות אלה הפכו לגורם התמותה השלישי בשכיחותו בשנת 2015, מעט לפני סוכרת. סיבת המוות העיקרית מקבוצת המחלות הזיהומיות היא אלח דם (ספטיסמיה), ובעשור האחרון היא מהווה 80% מכלל המחלות הזיהומיות הגורמות למוות.

בהשוואה למדינות ה-OECD לגבי שיעורי תמותה מתוקננים לגיל, שיעורי התמותה מסרטן, ממחלת לב איסכמית וממחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית

שיעורי הפטירה מסוכרת עלו במהלך השנים, והיא הפכה לגורם הפטירה הרביעי בשכיחותו, מעט לפני מחלות כלי דם במוח. כמו במחלות לב, גם בשיעורי התמותה ממחלות כלי דם במוח חלה ירידה גדולה בעשורים האחרונים, ירידה שהחלה בתחילת שנות השבעים.

בהשוואה עם מדינות ה-OECD לגבי שיעורי תמותה מתוקננים לגיל, שיעורי התמותה מסרטן, ממחלת לב איסכמית וממחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD. שיעור התמותה ממחלות זיהומיות, מסוכרת וממחלות כליה גבוהים מאוד יחסית למדינות ה-OECD. במחלות זיהומיות שיעורי התמותה הם הגבוהים ביותר מבין מדינות ה-OECD, ומסוכרת רק בטורקייה ובמקסיקו השיעור גבוה יותר. שיעורי התמותה מסיבות חיצוניות נמוכים מאוד יחסית למדינות ה-OECD. בין הסיבות החיצוניות: התמותה מהתאבדות נמוכה מאוד בישראל, יחסית למדינות ה-OECD.

עיקרי הדו"ח:

 • סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל בשנת 2015 הייתה שאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב.
 • שיעורי התמותה ממחלות לב וממחלות כלי דם במוח ירדו בלמעלה מ-80% מאז אמצע שנות ה-70.
 • שיעורי התמותה משאתות ממאירות (סרטן), ממחלת לב איסכמית וממחלות כלי דם במוח נמוכים יחסית בהשוואה מרבית מדינות ה-OECD.
 • שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה הוא השכיח ביותר מבין סוגי הסרטן בקרב גברים, והוא נמוך מאוד יחסית למדינות ה-OECD. שיעור התמותה מסרטן השד הוא השכיח ביותר מבין סוגי הסרטן בקרב נשים, אך גבוה מאוד יחסית למדינות ה-OECD.
 • שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות, מסוכרת וממחלות כליה בישראל גבוהים מאוד יחסית למדינות ה-OECD.
 • שיעור התמותה מתאונות דרכים גבוה בקרב הערבים - פי 2.1 לעומת היהודים. מרצח - פי 6.8 לעומת יהודים. מהתאבדויות השיעור גבוה בקרב יהודים - פי 3.7 לעומת ערבים.
 • בשנת 2015 נפטרו בישראל 44,266 איש - חצי אחוז מאוכלוסיית ישראל לאותה השנה. 50.4% מהנפטרים היו זכרים, ו-49.5% נקבות.
 • 81% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (מתוכם 66% היו מעל גיל 75 ו-38% היו מעל גיל 85). 6% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45, 1.3% מהנפטרים (561) היו תינוקות עד גיל שנה.
 • עשר סיבות המוות השכיחות ביותר גרמו ל-72% מכלל הפטירות ב-2015. כרבע (25.1%) - 11,117 - נפטרו משאתות ממאירות (סרטן) ו-23.5% מכלל מחלות הלב וכלי הדם. ממחלות לב (ללא מחלות לב ראומטיות) נפטרו  6,386, שהם 14.4% מהנפטרים. ממחלות זיהומיות נפטרו 2,539 בני אדם ומסוכרת 2,524, שהם 5.7% מהנפטרים (מכל אחת מהסיבות). ממחלות כלי דם במוח (שבץ מוחי) נפטרו 2,454 בני אדם - 5.5% מהנפטרים. ממחלות כליה נפטרו ב-2015 1,690 ישראלים, שהם 3.8% מכלל הנפטרים. ממחלות כרוניות של דרכי הנשימה התחתונות נפטרו 1,337, מדלקת ריאות 1,216, מיתר לחץ דם 944 ומכל שאר המחלות  12,273 .
 • סרטן גרם ל-25.6% מהפטירות בקרב הגברים, לעומת 24.6% - בקרב הנשים. מחלות לב גרמו ל-14.8% מהפטירות בקרב גברים ול-14.0% מהפטירות בקרב נשים. סוגי הסרטן השכיחים ביותר בקרב הגברים היו: סרטן קנה הנשימה הסמפונות והריאה (23.9% מכל הפטירות מסרטן), סרטן המעי הגס החלחולת ופי הטבעת (11.1%), וסרטן הלבלב (9.0%).סוגי הסרטן השכיחים ביותר בקרב הנשים היו: סרטן השד (20.9% מכלל הפטירות מסרטן), סרטן קנה הנשימה הסמפונות והריאה (12.5%) וסרטן המעי הגס החלחולת ופי הטבעת (10.5%).
 • בקרב הגברים, סיבות המוות השלישית והרביעית בשכיחותן היו סוכרת ומחלות זיהומיות (5.5% מהפטירות בכל אחת). בקרב הנשים, סיבת המוות השלישית בשכיחותה הייתה מחלות כלי דם במוח (6.2% מהפטירות), ואחריה מחלות זיהומיות (6.0%) וסוכרת (5.9%).
 • התפלגות סיבות המוות משתנה בהתאם לגיל: בקרב תינוקות (עד גיל שנה) סיבות המוות השכיחות ביותר הן סב-לידתיות (44.7% מכלל הפטירות) ומומים מולדים (34.8%).
 • בקרב פעוטות (בני 4-1 שנים) סיבות המוות השכיחות ביותר הן חיצוניות (25.4% מכלל הפטירות) ומומים מולדים (20.3%). בגילי הילדות (17-5 שנים) סיבות המוות השכיחות ביותר נגרמות מסיבות חיצוניות (24.7%) ומסרטן (18.4%). בקרב צעירים בני 24-18 מרבית הפטירות נגרמות מסיבות חיצוניות (55.3%). בקבוצת הגיל 44-25 סיבות המוות השכיחות ביותר הן סרטן וסיבות חיצוניות (29.2% ו-25.9%, בהתאמה). בקבוצות הגיל 64-45 ו-84-65, סיבת המוות השכיחה ביותר היא סרטן (42.1% ו-30.7%, בהתאמה), בקבוצת הגיל 85+ סיבת המוות השכיחה ביותר היא מחלות לב (19.0%).
 • בעוד ששאתות ממאירות גורמות ל-25.3% מהפטירות בקרב יהודים, בקרב הערבים הן גורמות ל-21.1% ממקרי המוות. סוכרת, סיבת המוות השלישית בשכיחותה בקרב הערבים, מהווה 7.5% ממקרי המוות בקבוצת אוכלוסייה זו, לעומת 5.5% בקרב יהודים. חלק מההבדלים בהתפלגות סיבות המוות בין יהודים לבין ערבים נובעים מהבדלים בהתפלגות הגילים בין שתי האוכלוסיות - האוכלוסייה הערבית צעירה יותר.

הדו"ח המלא

נושאים קשורים:  חדשות,  למ"ס,  נתוני תמותה,  OECD,  סיבות מוות,  נתונים
תגובות