מחקרים

גילויים חדשים לגבי הפתוגנזה של פוליאנגאיטיס מיקרוסקופית

החוקרים מצאו כי קומפלקס של האנזים מיילופראוקסידאז עם מולקולות HLA מסוג 2 מטווחים על ידי נוגדני MPO-ANCA

נוגדנים כנגד מיילופראוקסידאז (MPO) המבוטאים על גבי נויטרופילים הינם בעלי תפקיד מכריע בפתגונזה של פוליאנגאיטיס מיקרוסקופית (MPA). לאחרונה, נמצא כי חלבונים תאיים בעלי קיפול שאינו תקין משונעים לפני השטח של התא על ידי מולקולות HLA מסוג 2 ומהווים מטרה לנוגדנים בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית או תסמונת אנטי פוספוליפידית. ממצאים אלו מעידים כי מולקולות HLA מסוג 2 הינן בעלות תפקיד חשוב בזיהוי נוגדנים עצמיים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התפקיד של HLA מסוג 2 בביטוי על פני השטח של התא של MPO בחולים עם MPA.

הקשר בין MPO ל-HLA-DR נבחן על ידי טרנספקציה של MPO ו-HLA-DR ובנוסף נבחנו נויטרופילים מתורמים בריאים ומחולי MPA. קשירת נוגדנים עצמיים לקומפלקס ה-MPO/HLA-DR הוערכה על ידי אימונופרציפיטציה. הפעילות של נוגדני ANCAי(MPO–antineutrophil cytoplasmic antibody) הוערכה על ידי שורת תאים דמוית נויטרופילים המבטאים HLA-DR ו-MPO.

חלבון MPO אותר על פני השטח של התא והקומפלקס MPO/HLA-DR זוהה על ידי MPO-ANCA. תבחין עיכוב תחרותי העיד כי MPO הקשור ל-HLA-DR מבטא אפיטופים קריפטיים של נוגדנים עצמיים עבור MPO. קשירת נוגדנים עצמיים לקומפלקס MPO/HLA-DR נמצאה כקשורה עם פגיעות למחלה שניתנה על ידי כל אלל HLA-DR והעידה כי קומפלקס ה-MPO/HLA-DR קשור בפתוגניות של MPA. קומפלקסים של MPO ו-HLA מסוג 2 התגלו בנויטרופילים מחולה עם MPA וכמו כן בנויוטרופילים ששופעלו על ידי ציטוקינים מתורמים בריאים. יתרה מכך, נוגדני MPO-ANCA גירו תאי HL-60 המבטאים קומפלקס MPO/HLA-DR.

הממצאים מעידים כי קומפלקס של MPO עם HLA מסוג 2 קשור בפתוגנזה של MPA לאור היותו יעד עבור MPO-ANCA.

מקור: 

Hiwas, R. et al. (2017) Arthritis and Rheumatology. 69(10), 2069

נושאים קשורים:  מחקרים,  פוליאנגאיטיס מיקרוסקופית,  מיילופראוקסידאז,  HLA,  MPO,  HLA-DR,  ANCA,  נויטרופילים
תגובות