מחקרים

ההשפעה של אנאלוג GnRH על גובה סופי בילדים ירדנים עם התבגרות מינית מוקדמת

החוקרים מצאו כי טיפול זה מגביר גובה סופי בבגרות בילדים עם התבגרות מינית מוקדמת מרכזית

19.11.2017, 08:47
ילד בודק את גובהו (צילום: אילוסטרציה)
ילד בודק את גובהו (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההשפעה של אנאלוג GnRH י(Gonadotrophin releasing hormone) על גובה סופי בבגרות בקרב ילדים ירדנים עם התבגרות מינית מוקדמת מרכזית (central precocious puberty- CPP). המחקר בוצע בתבנית עוקבה היסטורית רטרוספקטיבית.

החוקרים בחנו את הגובה הסופי בבגרות ואת צבירת הגובה ב-43 ילדים עם CPPי(39 נשים ו-4 גברים) שקיבלו אנאלוג GnRH וב-13 ילדים עם CPPי(11 נשים ו-2 גברים) שלא קיבלו אנאלוג GnRH והגיעו לגובהם הסופי בבגרות בין השנים 2004-2014. גובה סופי בבגרות הושווה לגובה מטרה ולגובה הורים אמצעי בשתי הקבוצות.

החוקרים מצאו כי בנשים שטופלו עם אנאלוג GnRH הגובה הסופי בבגרות היה 158.5±6.6 ס"מ לעומת 151.2±8.4 ס"מ בשנים שלא קיבלו טיפול (p=0.004). צבירת הגובה הייתה 2.9±8.5 ס"מ בנשים שקיבלו טיפול לעומת -3.8±7.7 ס"מ בנשים שלא קיבלו טיפול (p=0.022). בנשים שקיבלו טיפול, הגובה הסופי בבגרות היה קרוב יותר לגובה המטרה (p=0.01) ולגובה הורים אמצעי (p=0.01) לעומת נשים שלא קיבלו טיפול.

מסקנת החוקרים היא כי טיפול עם אנאלוג GnRH הינו יעיל להגברת גובה סופי בבגרות, בילדים ירדנים עם CPP ובמיוחד בילדים עם גיל עצמות מתקדם.

מקור: 

Swaiss, H.H. et al. (2017) Saudi Medical Journal.  38(11).

נושאים קשורים:  מחקרים,  GnRH,  גובה,  גובה מטרה
תגובות