מחקרים

אנמיה אפלסטית נרכשת - היארעות ותוצאים בעולם האמיתי

החוקרים מצאו בעוד שבאנשים צעירים הפרוגנוזה במחלה טובה מאוד, אנשים בגיל המבוגר סובלים משיעורי תמותה גבוהים ויש צורך בפיתוח אסטרטגיות נוספות לטיפול במחלה זו

15.11.2017, 10:21

אנמיה אפלסטית הינה מחלה נדירה ומסכנת חיים. מאז תחילת השימוש בטיפולים המדכאים את מערכת החיסון והשתלת תאי גזע אלוגנאית התוצאים במחלה השתפרו ושיעור השרידות לחמש שנים עומד על
כ-70-80%. עם זאת, מידע עדכני מבוסס אוכלוסייה לגבי היארעות ושרידות במחלה זו לוקה בחסר.

החוקרים ביצעו מחקר לאומי רטרוספקטיבי על מנת לבחון את ההיארעות, הטיפול והשרידות של חולים עם אנמיה אפלסטית בשבדיה שאובחנו בין השנים 2000-2011. החולים נכללו בעבודה באמצעות שימוש במאגר החולים השבדי הלאומי ואובחנו על פי קריטריוני Camitta.

בשנים שנבחנו החוקרים זיהו 257 מקרים מאומתים של אנמיה אפלסטית עם היארעות כוללת של 2.35 מקרים (רווח בר-סמך 95%: 2.06-2.64) לכל מיליון תושבים לשנה. הגיל החציוני היה 60 (טווח 2-92) וזמן המעקב החציוני היה 76 (טווח 0-193) חודשים. טיפולים עיקריים כללו טיפול אימונוסופרסיבי (63%), השתלת תאי גזע אלוגנאית (10%) וטיפול עם ציקלוספורין או ללא טיפול (27%). שיעור השרידות לחמש שנים היה 90.7% בחולים בגיל 0-18 שנים, 90.5% בחולים בגילאי 19-39 שנים, 70.7% שנים בחולים בגילאי 40-59 ו-38.1% בחולים בגיל 60 שנים ומעלה. מודל רב-משתני הדגים כי גיל (קבוצות הגיל 40-50 ושישים שנים ומעלה), אנמיה אפלסטית קשה מאוד וטיפול עם ציקלוספורין או אי קבלת טיפול הינם גורמי סיכון עצמאיים לשרידות מופחתת.

מסקנת החוקרים היא כי חולי אנמיה אפלסטית צעירים הינם בעלי שרידות טובה מאוד אך הפרוגנוזה בחולים בני 60 שנים ומעלה עודנה עגומה. ישנו צורך בשיפור הניהול של חולים אלו ובמחקרים פרוספקטיביים הבוחנים צורך רפואי זה.

מקור:

Vaht, K. et al.  (2017) Haematologica.  102, 1683.

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנמיה אפלסטית,  מערכת החיסון,  דיכוי חיסוני,  השתלת תאי גזע,  ציקלוספורין
תגובות