חדשות

נתוני נציב הקבילות: אחת מכל חמש קבילות נגד קופות החולים נמצאה מוצדקת

דו"ח נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנת 2016 יוצג היום (ג') בכנס שמקיים משרד הבריאות; מספר הקבילות הגבוה ביותר: ב"לאומית" וב"מאוחדת"

סניף קופת חולים מאוחדת בירושלים (צילום: קובי גדעון / פלאש 90)
סניף קופת חולים מאוחדת בירושלים (צילום: קובי גדעון / פלאש 90)

קופת חולים "לאומית" היא בעלת מספר הקבילות לנפש הגבוה ביותר מבין כל קופות החולים בישראל. כך עולה מדו"ח נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנת 2016 שיוצג היום (ג') בכנס שמקיים משרד הבריאות.

מעל קופת חולים "לאומית" ניצבת קופת חולים "מאוחדת", אחריה קופת חולים "מכבי" ובמקום האחרון בדירוג, עם מספר הקבילות הנמוך ביותר לנפש, נמצאת קופת חולים "כללית". השיעור חושב הן על בסיס נפשות מתוקננות והן על בסיס נפשות מבוטחות.

בדו"ח מצוין, כי בשנת 2016 התקבלו בנציבות הקבילות 16,361 פניות. 7,365 מהן סווגו כקבילות ו-8,402 השגות שעניינן מעבר בין קופות החולים. כן נעשו פניות לוועדה בין-משרדית לקבלת החזרים כספיים במקרים שבהם מעמד התושבות הוכר רטוקאטיבית.

הבירור בנציבות הקבילות הסתיים עד כתיבת הדו"ח לגבי 15,972 פניות. מתוכן, 6,350 קבילות נגד קופות החולים ו-679 קבילות נגד משרד הבריאות, בתי חולים וגופים שונים אחרים במערכת הבריאות. טופלו גם 397 בקשות למידע ו-144 פניות לוועדה הבין משרדית.

מתוך סך הקבילות נגד קופות החולים שבהן הסתיים הטיפול, 21.6% נמצאו מוצדקות. בנוסף, ב-19.5% מהקבילות הבעיה באה על פתרונה לאחר התערבות הנציבות.

בהתייחס למספר הקבילות לנפש של הקבילות המוצדקות בלבד הודגש בדו"ח, כי "כללית" היא הקופה בעלת מספר הקבילות הנמוך ביותר, הן על בסיס נפשות מבוטחות והן על בסיס נפשות מתוקננות (כלומר מספר קבילות ל-10,000 נפש). אחריה ניצבת קופת חולים "מכבי".

קופות חולים "מאוחדת" ו"לאומית" הן הקופות בעלות מספר הקבילות המוצדקות לנפש הגבוה ביותר, כאשר "מאוחדת" היא הקופה בעלת מספר הקבילות המוצדקות לנפש הגבוה ביותר על בסיס נפשות מתוקננות, בעוד שעל בסיס נפשות מבוטחות, "לאומית" היא בעלת מספר הקבילות המוצדקות לנפש הגבוה ביותר.

הנושא העיקרי בקבילות נגד קופות החולים היה בעניין סל השירותים. כ-51% מהקבילות שבירורן הסתיים בנציבות במהלך שנת הדו"ח עסקו בנושא זה. נושאים נוספים שבלטו: טיפול מנהלי (כ-18%), בחירת נותן שירותים (כ-8%) ורפואת חירום (8%).

עיקרי הדו"ח

נושאים קשורים:  חדשות,  קבילות,  נציב הקבילות,  משרד הבריאות,  קופות החולים
תגובות