הושגה פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד חברת "פריגו ישראל סוכנויות", המפיצה את התרופה "אלטרוקסין", לטיפול במצבים של תת-פעילות של בלוטת התריס. החברה תשלם פיצוי בסכום כולל של כ־47.5 מיליון שקל. על הפשרה דיווח השבוע העיתון "ידיעות אחרונות".

הפשרה הושגה לאחר שנשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, גישר בין הצדדים. לאחר שההסכם ייחתם הוא יוגש לאישור בית המשפט העליון.

התרופה שווקה ליותר מרבע מיליון חולים בישראל עם תת־ פעילות של בלוטת התריס. בהסכם הפשרה נקבע שהזכאים לפיצוי הם מי שנטלו באורח סדיר את התרופה לפני פברואר 2011 ועברו לשימוש בנוסחה החדשה שלה, מבלי שנמסר להם על השינוי על-ידי הרופא המטפל וכן שעליהם לבצע ניטור באמצעות בדיקת דם לאחר השימוש בהרכבה החדש.

בדיווח נמסר, כי בהסכם נקבע ש"פריגו" תשלם סכום מקסימלי של כ־47 מיליון שקל, כאשר כ־42 מיליון שקל מהם ישולמו כפיצוי לזכאים. סכום הפיצוי יהיה בין 4,200 ל־9,500 שקל, על פי מנגנון שייקבע. 5.2 מיליון שקל נוספים יועברו על ידי החברה כתרומה לציבור למטרות שיפור הטיפול והמעקב אחרי חולים בתחום האנדוקרינולוגיה.

הפרשה פרצה לתקשורת בפברואר 2011, אז התגלה ששונה הרכב הרכיב הבלתי פעיל בתרופה אלטרוקסין. הדבר נעשה באישור משרד הבריאות ותוך דיווח לקוני לקופות החולים ולרופאים. לא נאמר כי יש ליידע את המטופלים שחל שינוי כזה וכי נדרש מעתה מעקב רפואי כדי לוודא שהמטופלים אינם צריכים התאמות במינון.

חודשים אחדים לאחר מכן החלו להצטבר דיווחים על מטופלים שהתלוננו על תופעות לוואי שונות, ביניהן דכדוך ונשירת שיער. בעקבות המידע ניתנו הנחיות שונות בידי משרד הבריאות, אך לא היה בהן כדי למנוע את הבהלה הציבורית.

באוקטובר 2011 הופיעו דיווחים בתקשורת על "מטופלים שסבלו מנשירת שיער, דיכאון, אשפוז בבית חולים". משרד הבריאות נאלץ להוציא הנחיות לביצוע מעקב. הוקמה ועדת בדיקה שמצאה כי "יש קשר נסיבתי ברור בין הכנסת הפורמולציה החדשה לשוק בישראל לבין התגברות הדיווחים על תופעות לוואי".

לבתי המשפט הוגשו תשע בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד המעורבים בפרשה. הבקשות אוחדו להליך אחד כשהסכום הכולל היה כ־4.6 מיליארד שקל. "פריגו" טענה כי פעלה כדין ועל פי נוהלי משרד הבריאות. עוד טענה שאין כל פגם בפורמולציה החדשה או באופן השקתה בישראל, שכן שינויים מתרחשים באופן שגרתי וכי החברה יידעה את כלל הלקוחות, הרופאים והרוקחים לגבי השינוי בצורות יידוע שונות, וכן אודות ההמלצה לביצוע בדיקות דם לניטור הורמון ה־TSH.

בשנת 2015, ארבע שנים אחרי חשיפת תופעות הלוואי, אישר בית המשפט המחוזי מרכז הגשת תביעה ייצוגית נגד "פריגו" המפיצה של האלטרוקסין מאז 2010. נקבע כי אין מקום לאשר תביעה נגד חברת "גלקסו" (שהפיצה את התרופה לפני שנת 2010), נגד "פריגו פרמצבטיקה" ונגד קופות חולים "כללית" ו"מכבי", שבהן חברים רוב המטופלים בתרופה. בהחלטה נכתב: "המחדל איננו נוגע לעצם המעבר לפורמולציה החדשה אלא לדרך שבה נעשה. על כך שהחלפת הפורמולציה של האלטרוקסין נעשתה בדרך לקויה אין כיום חולק".

"פריגו" ערערה לבית המשפט העליון נגד אישור התביעה כייצוגית, והתיק הועבר לגישור אצל השופט בדימוס גרוניס. בסיועו הגיעו הצדדים להסכם הפשרה שיוגש לבית המשפט מבלי שאף צד יודה בטענות נגדו. עוד נקבע בהסדר, כי 6 מיליון שקל ישולמו לעורכי הדין שהיו מעורבים בהליך.

מנגנון הפיצוי, דיווח העיתון, יופעל עם מתן אישור להסכם על ידי בית המשפט. כל אחד מהמטופלים שסבל מתופעות לוואי לאחר נטילת הפורמולציה החדשה בישראל, בהתאם להגדרות שנכללות בהסכם, יוכל להגיש בקשה לקבלת פיצוי. לבקשה יש לצרף תיעוד רפואי שנעשה בזמן אמת.

ועדת פיצוי תורכב משופט בדימוס שתפקידו יהיה לבחון את בקשות הפיצוי ולהכריע בהן. ועדת הפיצוי תכריע לגבי כל בקשה ותוכל להחליט על היעדר זכאות או על זכאות. סכום הפיצוי הנמוך ביותר יהיה 4,275 שקל למי שיימצא זכאי לכך. דרגה נוספת של פיצוי תהיה עד 7,600 שקל. בקטגוריה זו ייכללו בין השאר בקשות פיצוי שבהן הוכח כי מגיש הבקשה יצא מאיזון הורמונלי של הורמון ה־TSH.

הקטגוריה האחרונה היא של הפיצוי המרבי בסכום של עד 9,500 שקל. בקטגוריה זו ייכללו בין השאר בקשות פיצוי בהן הוכח כי מגיש הבקשה נזקק לבדיקות רפואיות או לטיפול רפואי בבית חולים.