פגים בישראל סובלים מפי שלושה יותר דימומים במוח, בהשוואה לממוצע במדינות המערביות. הפגים שנולדו בשבועות 28-24 להריון חשופים לשיעורים הגבוהים של דימומים-תוך מוחיים מסכני חיים. שיעור התחלואה בנושא הזה בישראל עומד על כ-20%, בעוד שבמדינות המערביות הוא עומד על כ-6% בלבד.

נתונים אלו ונוספים, שאסף הפורום הישראלי למען הפגים, מתפרסמים היום (ג') בדו"ח השנתי על מצב הפגים, לרגל יום הפג הבינלאומי. הנתונים יוצגו היום בכנסת.

שיעור הדימומים התוך-מוחיים גבוה בפגים במשקלי לידה נמוכים. שיעור התחלואה מדימומים תוך-מוחיים בפגים הנולדים בשבועות 28-24 גבוה פי 3 ואף יותר מאשר בחלק גדול ממדינות המערב: השיעור בישראל גבוה פי 5 לעומת המצב ביפן ופי 3 לעומת שבדיה. דימום תוך-מוחי עלול לגרום לפיגור התפתחותי קשה ואף למוות.

כדי להוריד את השכיחות, הדגישו עורכי הדו"ח בנושא הזה, "יש להקפיד על תכנון ויישום קפדני ומושכל של הטיפול בפג כבר בימים הראשונים לחייו. צורך זה מחייב זמינות רציפה של האחות וליחס של אחות-פג בשיעור של 1:1 כמקובל בפגיות במערב".

בנוסף, ציינו מחברי הדו"ח כי קיים מחסור מידי של רופאים במערך הפגיות ובמחלקות הילודים: חסרים כ-100 נאונטולוגים לפגיות (כ-35% מכלל המומחים בתחום) ועוד 60 רופאי ילדים לטיפול בילודים בתינוקיות. בגלל היעדר תקנים לרופאי ילדים בתינוקיות, נאלצים רופאי הפגים לטפל גם בתינוקות הבשלים, על חשבון הטיפול הנדרש לפגים וילודים עם בעיות מורכבות.

הדו"ח טוען כי יש מחסור של כ-70% במיטות ביחידות טיפול נמרץ בפגיות שבבתי החולים של "שירותי בריאות כללית". יש כיום 23 מיטות טיפול נמרץ מתוך 82 המיטות הנדרשות. בבתי החולים האחרים קיים איוש של למעלה מ 90% מהמיטות הנדרשות.

הדו"ח טוען כי כי במקביל חסרות כ-730 אחיות בפגיות, כ-45% מהאחיות הנדרשות. מחסור זה חריף יותר בבתי החולים באזור הדרום (קפלן וסורוקה), בהם 60% מהאחיות הנדרשות חסרות – וזאת לאחר שכבר הושג הסכם עם משרד הבריאות להכפלת מספר התקנים לאחיות ביחידות לטיפול נמרץ פגים. ההסכם הושג לאחר מאבק ארוך שניהל הפורום למען הפגים ודיונים בהובלת משרדי הבריאות והאוצר ובשיתוף הסתדרות האחיות.

על פי ההסכם, צפויים להתווסף 121 תקנים חדשים לטיפול נמרץ פגים בשלוש פעימות החל מינואר 2018. השינוי המרכזי שקבע ההסכם הוא הגדרה חדשה לתקינת האחיות בפגיות - תוך מעבר מתקינה של 1.4 אחות לעמדת פג לתקינה של 2.5 אחיות לכל עמדת פג. הפורום קורא עתה למשרד הבריאות לפקח על יישום ההסכם הזה ולוודא שאכן תהיה הוספת אחיות בכל הפגיות, כולל אלו שבבתי החולים של שירותי הכללית ואלו המנוהלות על-ידי עמותות.

עמותת להב - למען פגים וסיוע למשפחות פגים – שבדקה את יישום חוזר משרד הבריאות שהוצא בשנה שעברה בכל הנוגע לטיפול בפגים בקהילה לאחר שחרורם מהפגיות, מצאה כי הוראות החוזר אינן מיושמות במלואן.

הבדיקה, שנעשתה בשיתוף המכון להתפתחות הילד במרכז הרפואי "שיבא", העלתה כי כ-45% מהפגים לא קיבלו זימון לפיזיותרפיה לפי הנחיות החוזר (עד חודש מהשחרור); יותר מ- 70% מהפגים לא זומנו כלל למעקב תזונאית; כ-80% מההורים לפגים לא זומנו כלל להערכת עובד סוציאלי בהתאם להנחיות החוזר; כ-90% מהפגים לא זומנו כלל לאבחון אצל קלינאית תקשורת.

לדברי העמותה, רק חלק מקופות החולים החלו באחרונה בצעדים ליישום הוראות החוזר. העמותה הודיעה כי היא פועלת עתה מול משרדי הבריאות והאוצר כדי לוודא שיוקצו המשאבים הדרושים ליישום הוראות החוזר לצורך שמירת הרצף הטיפולי ההכרחי להתפתחות הפגים. זיהומים ודימומי מוח הם נושאים קריטיים בכל הקשור להתפתחותו של הפג ויש לפעול במלוא המרץ למניעתם".

ד"ר שמואל צנגן, יו"ר האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה וחבר בהנהלת הפורום אמר: "לאור הצלחת התכנית להפחתת שיעור הזיהומים בפגיות במעלה מ-50% יזם האיגוד הנאונטולוגי בשיתוף עם האיגוד למיילדות ולגניקולוגיה ובידיעת משרד הבריאות, תכנית לאומית חדשה בשם "שומרי הראש", שמטרתה להפחית בשיעור התחלואה של פגים מדימומים תוך-מוחיים. אלא שיישום התוכנית מחייב הקצאת משאבים ייעודיים להצלחתה".