פרויקט 360

סיכון לשבץ או תסחיף ריאתי, דימום מאג'ורי ועלויות הקשורות עם פרפור עליות לא מסתמי המקבלים DOACs בהשוואה לWarfarin

מחקר חדש מצא כי בקרב תרופות הdirect oral anticoagulant, רק Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי, ועלויות רפואיות נמוכות יותר, בהשוואה לWarfarin

מחקר חדש בוצע במטרה להשוות את הסיכון והעלויות של שבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בין כל DOACsי(direct oral anticoagulant)
ו-Warfarin בקרב מטופלים עם פרפור עליות לא מסתמי.

מטופלים (65 ומעלה) שהתחילו טיפול ב-Warfarin או DOACsי[Apixaban (אליקוויס – Eliquis),יRivaroxaban (קסרלטו - Xarelto),יDabigatran (פרדקסה – Pradaxa)] נבחרו ממאגר המידע של תכנית ה-Medicare מינואר 2013 ועד דצמבר 2014. מטופלים שהתחילו טיפול בכל DOAC הותאמו 1:1 עם מטופלים שקבלים Warfarin על מנת לאזן משתנים דמוגרפים וקליניים. מודלי Cox נבנו על מנת להעריך את הסיכון לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי עבור כל DOAC בהשוואה ל-Warfarin. בנוסף נבנו מודלים בשני חלקים על מנת להשוות את העלויות הקשורות לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בין העוקבות התואמות.

מתוך 186,132 מטופלים זכאים, 20,803 זוגות של Apixaban-warfarin,י52,476 זוגות של Rivaroxaban-warfarin ו-16,731 זוגות של Dabigatran-warfarin הותאמו. Apixabanי[Hazard ratio (HR) 0.40 ; 95%CI 0.31-053] ו-Rivaroxabanי(HR 0.72 ; 95%CI 0.63-0.83) היו קשורים עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי בהשוואה ל-Warfarin.יApixabanי(HR 0.51 ; 95%CI 0.44-0.58) ו-Dabigatranי (HR 0.79 ; 95%CI 0.69-0.91) היו קשורים עם סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי; Rivaroxabanי(HR 1.17 ; 95%CI 1.10-1.26) היה קשור עם סיכון גבוה משמעותית לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Warfarin.

בהשוואה ל-Warfarin,יApixabanי(63$ בהשוואה 131$) ו-Rivaroxabanי(93$ בהשוואה ל139$) היו בעלי עלויות רפואיות הקשורות לשבץ/תסחיף סיסטמי נמוכות יותר; Apixabanי(292$ בהשוואה ל529$) ו-Dabigatranי(369$ בהשוואה ל450$) היו בעלי עלויות רפואיות הקשורות לדימום גבוהות יותר.

בקרב תרופות ה-DOACs שנבדקו במחקר זה, רק Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי, ועלויות רפואיות נמוכות יותר, בהשוואה ל-Warfarin.

מקור: 

Amin, A., Keshishian, A., Trocio, J., Dina, O., Le, H., Rosenblatt, L., Liu, X., Mardekian, J., Zhang, Q., Baser, O. and Vo, L., 2017. Risk of stroke/systemic embolism, major bleeding and associated costs in non-valvular atrial fibrillation patients who initiated apixaban, dabigatran, or rivaroxaban compared with warfarin in the United States Medicare population. Current Medical Research and Opinion, (just-accepted), pp.1-32.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  NOACs,  DOACs,  apixaban,  אליקוויס,  ELIQUIS,  Rivaroxaban,  קסרלטו,  Xarelto,  dabigatran,  פרדקסה,  pradaxa,  warfarin,  קומדין,  Coumadin,  הכל על קרישת דם,  קרישת דם