מחקרים

מאפייני זיהומים בדרכי השתן באוכלוסייה הבדואית בדרום ישראל

החוקרים מצאו כי האוכלוסייה הבדואית המאושפזת עבור זיהומים בדרכי השתן היא צעירה יותר ובעלת פחות תחלואה נלווית; מחוללים שבודדו ועמידות לאנטיביוטיקה באוכלוסייה זו היו דומים למחוללים באוכלוסייה הכללית

29.10.2017, 17:44
העיר הבדואית רהט (צילום: הדס פרוש / "פלאש 90")

נכון להיום קיים מידע מועט לגבי ההיארעות של זיהומים בדרכי השתן (UTI) באוכלוסייה הבדואית. זיהומים אלו מטופלים לרוב באופן אמפירי על פי דפוסי העמידות המקומיים. יש לקחת דפוסים אלו בחשבון כאשר מעריכים את גורמי הסיכון ודפוסי העמידות לאנטיביוטיקה באוכלוסייה הבדואית.

מטרת המחקר הייתה להעריך את גורמי הסיכון, הפתוגנים ודפוסי העמידות לאנטיביוטיקה באוכלוסייה הבדואית לעומת האוכלוסייה הכללית בדרום ישראל. בנוסף, החוקרים ביקשו להשוות את תוצאות מחקר זה למחקר קודם שבוצע במרכז הרפואי סורוקה.

החוקרים עקבו באופן פרוספקטיבי אחר כלל החולים שאושפזו במרכז הרפואי סורוקה עם UTI הנרכש בקהילה במשך 4 חודשים.

במחקר נכללו 223 חולים. 44 ממוצא בדואי (19.7%) ו-179 (80.3%) שאינם בדואים. 158 מהחולות היו נשים (70.9%) ו-65 (29.1%) גברים. החוקרים מצאו כי האוכלוסייה הבדואית שאושפזה עם UTI הייתה צעירה יותר (51.1 לעומת 71.1 שנים; p<0.001) והייתה בעלת אינדקס צ'ארלסטון לתחלואה נלווית נמוך יותר (2.25 לעומת 4.87, p<0.001).

אנטרובקריאצאה הייתה משפחת הפתוגנים הנפוצה ביותר שזוהתה. Escherichia coliי(E.coli) היה החיידק הנפוץ ביותר עם 156 (70%) זנים שבודדו ולאחר מכן Klebsiella spp עם 29 זנים (13%), Proteus spp עם 18 זנים (8%), pseudomonas עם תשעה זנים (4%) וחיידקים אחרים ובכלל זה enterococci עם 11 זנים (5%). ההימצאות של E.Coli גברה באופן משמעותי מ-56% בשנת 2000 ל-70% במחקר זה. בנוסף, החוקרים צפו כי ישנה עלייה בפתוגנים בעלי ESBLי(Extended spectrum beta-lactamase) מ-4.5% בשנת 2000 ל-25.5% במחקר הנוכחי. לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בין האוכלוסייה הבדואית לאוכלוסייה הכללית בהיבט מחוללי ה-UTI, עמידות לאנטיביוטיקה, משך טיפול ושיעור אשפוזים חוזרים תוך 60 ימים.

מסקנת החוקרים היא כי האוכלוסייה הבדואית המאושפזת עבור UTI הינה צעירה יותר ובעלת פחות תחלואה נלווית. מחוללים שבודדו ועמידות לאנטיביוטיקה באוכלוסייה זו היו דומים למחוללים באוכלוסייה הכללית. בסך הכול, שיעור ניכר מהפתוגנים שבודדו היו עמידים לאנטיביוטיקת קו ראשון כך שנדרשה החלפת טיפול לאמינוגליקוזידים.

מקור: 

Elnasasra, A. et al. (2017) IMAJ.  19, 538

נושאים קשורים:  מחקרים,  זיהומים בדרכי השתן,  UTI,  ישראל,  בדואים,  E. coli,  Klebsiella spp,  Proteus spp,  ESBL,  אנטביוטיקה,  עמידות,  אמינוגליקוזידים,  טיפול אמפירי
תגובות