מחקרים

הסיכון לאובדנות בקרב ניצולי שואה לאחר אשפוז פסיכיאטרי: מחקר עוקבה היסטורי

עדות נוספת לחוסנם היחסי של שורדי/ניצולי השואה ניתן למצוא בשיעור הנמוך של התאבדויות בקרב ניצולים לאחר אשפוז פסיכיאטרי, וזאת במחקר שהתבסס על מרשם האשפוזים הפסיכיאטרים ועל רישום סיבות התמותה בישראל בין השנים 1981-2009

ד"ר עידו לוריא (1,2)  ד"ר עדי גור (2,3) ציונה חקלאי (4), נחמה גולדברג (4)

רקע: הקשר בין חשיפה לשואה, אובדנות ואשפוז פסיכיאטרי לא הוברר מחקרית באופן חד משמעי. העדויות המחקריות לגבי מחשבות אובדניות וניסיונות אובדניים בקרב ניצולי שואה הן סותרות.

מטרת המחקר: לקבוע את הסיכון לאובדנות בקרב שלוש קבוצות של יהודים עם רקע של אשפוז פסיכיאטרי: ניצולי שואה, ניצולי רדיפות מוקדמות (כלומר- אנשים שהיו במדינות תחת הכיבוש הנאצי אך היגרו לפני התחלת ההשמדה באותן המדינות) וקבוצת השוואה עם רקע ומוצא אירופאי דומה, שלא נחשפה לשואה.

שיטות: מחקר עוקבה (קוהורט) רטרוספקטיבי, שהתבסס על מרשם האשפוזים הפסיכיאטרים ורישום סיבות התמותה (במשרד הבריאות). כל מקרי האובדנות בין השנים 1981-2009 אותרו ביחס לשלוש הקבוצות הנ"ל. חושבו שיעורי ההתאבדות מתוקננים לפי גיל עבור שלוש הקבוצות ונבנה מודל רגרסיה לוגיסטית כדי להעריך את הסיכון להתאבדות, עם תיקנון לפי משתנים דמוגרפים וקליניים.

תוצאות: מספר מקרי ההתאבדות בתקופת המחקר בקבוצת ניצולי השואה (n=16,404) היו 233 (1.4%), בקבוצת הרדיפות מוקדמות (n=1, 212) היו 34 (2.8%), ובקבוצת ההשוואה (n=4,286) היו 64 (1.5%) מקרים. שיעור האובדנות ל-100,000 שנות-אדם מתוקנן לגיל היה 106.7 (95% רווח בר סמך (רב"ס): 93-120.5) בקבוצת הניצולים, בקבוצת הרדיפות המוקדמות 231.0 (95% רב"ס: 157-327.9), ובקבוצת ההשוואה - 150.7 (95% רב"ס: 113.2-196.6). במודלים של הרגרסיה נמצא סיכון מובהק לאובדנות בקרב ניצולי רדיפות מוקדמות לעומת לקבוצת ההשוואה (פי 1.68 (multivariate model adjusted OR),י95% רב"ס: 1.09-2.6) אך לא בקרב ניצולי שואה לעומת קבוצת ההשוואה.

מסקנות: תוצאות המחקר עשויות להעיד על חוסן גבוה בקרב השורדים של טראומה מקסימלית.

מקור

מאמר זה היווה חלק מעבודת ה-MD של ד"ר עדי גור בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, ישראל, בהנחיית ד"ר שלמה מנדלוביץ, ד"ר עידו לוריא. המחברים מבקשים להודות לפרופ' יצחק לבב ולפרופ' יהודה באואר על תרומה והנחיה מדעית.

1- מרפאת כפר-סבא, המרכז לבריאות הנפש "שלוותה"
2- בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
3- מחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות
4- משרד הבריאות, ירושלים, ישראל

נושאים קשורים:  מחקרים,  אובדנות,  ניצולי שואה
תגובות