זיהום ב-HCV הינו בעל שונות גנוטיפית ואזורית רבה. חומרים היעילים כנגד כל הגנוטיפים העיקריים של HCV בעלי משך טיפול קצר יותר נחוצים על מנת להפחית את נטל המחלה. גלקפרוויר (תרופה המעכבת את הפרוטאז NS3/4A) ופיברנטסוויר (תרופה המעכבת את הפרוטאז NS5A) הינן בעלות חסינות גבוהה לעמידות ופעילות סינרגיסטית אנטי-ויראלית משמעותית. החוקרים העריכו את הבטיחות והיעילות של טיפול בן 8 ו-12 שבועות עם גלקפרוויר/פיברנטסוויר בחולים עם זיהום HCV מגנוטיפ 2,4,5, ו-6 ללא שחמת בשלושה מחקרי פאזה 3 נפרדים.

החוקרים ביצעו שני מחקרי תווית-פתוחה, בעלי זרוע בודדת (SURVEYOR-II חלק 4 ו-ENDURANCE-4) ומחקר אקראי, כפול סמיות, מבוקר על ידי קבוצת ביקורת (ENDURANCE-2). במחקר ה-ENDURANCE-2, חולים מבוגרים עם HCV מגנוטיפ 2 ללא שחמת שטופלו בעבר או לא קיבלו טיפול חולקו בצורה אקראית ביחס של 2:1 לקבל פעם ביום גלקפרוויר/פיברנטסוויר פומי (202 חולים; מינון 300מ"ג/120 מ"ג) או טיפול אינבו (101 חולים) במשך 12 שבועות. במחקרי ה- SURVEYOR-II חלק 4 ו-ENDURANCE-4, חולים מבוגרים עם HCV מגנוטיפ 2,4,5 ו-6 ללא שחמת שטופלו בעבר או לא קיבלו טיפול קיבלו פעם ביום גלקפרוויר/פיברנטסוויר פומי (121 חולים במחקר ה-ENDURANCE-4 ו-145 חולים במחקר ה-SURVEYOR-II) במשך 12 או 8 שבועות בהתאמה.  בכלל המחקרים התוצא העיקרי שנבדק היה תגובה וירולוגית ממושכת 12 שבועות לאחר הטיפול (SVR12) באוכלוסיית ה"כוונה לטפל".

החוקרים מצאו כי בקרב משתתפים המקבלים גלקפרוויר/פיברנטסוויר במשך 8 שבועות, שיעורי SVR12 היו 98% (רווח בר-סמך 95%, 94.1-99.3) בחולים עם גנוטיפ 2 ו-93% (83.6-97.3) בחולים עם גנוטיפים 4,5 או 6. בקרב חולים שקיבלו גלקפרוויר/פיברנטסוויר במשך 12 שבועות, שיעורי SVR12 היו 99.5% (98.5-100%) בחולים עם גנוטיפ 2 ו-99% (97.6-100) בחולים עם גנוטיפים 4,5 או 6. לא נצפו כשלונות וירולוגיים בחולים עם HCV מגנוטיפ 4,5 ו-6. התדירות והחומרה של תופעות הלוואי בחולים שקיבלו את הטיפול היו דומות לתופעות בקרב משתתפי קבוצת טיפול האינבו.

מסקנת החוקרים היא כי ב-3 מחקרי פאזה 3, טיפול של 8 שבועות עם גלקפרוויר/פיברנטסוויר הוביל ל-SVR12 של 93% לפחות בחולים עם HCV כרוני מגנוטיפ 2,4,5 או 6 ללא שחמת. שיעור הכישלון הוירולוגי היה פחות מ-1%. לשילוב התרופות פרופיל בטיחות דומה לטיפול של 12 שבועות עם גלקפרוויר/פיברנטסוויר.

מקור: 

Asselah, T. et al.  (2017) Clinical Gastroenterology and Hepatology. In Press