מנכ"ל עמותת "חץ" חוליו בורמן נבחר לאחד מ"אנשי השנה" של המאבק ב-HCV

את הבחירה ב-18 אנשי השנה בתחום פירסמה יוזמת "Path To Zero", המקדמת את הכחדת הנגיף, המופעלת על ידי ה-Economist Intelligence Unit