פסיכוזה

השפעת שימוש בקנביס בקרב מטופלים עם אפיזודה ראשונה של פסיכוזה

מחקר חדש מצא כי בין 20% ל-36% מההשפעה השלילית של שימוש מתמשך בקנביס על תוצא של פסיכוזה עשוי להיות מתווך דרך ההשפעה של שימוש בקנביס על היענות לטיפול

15.10.2017, 07:27
מריחואנה, עישון (צילום: אילוסטרציה)

שימוש בקנביס לאחר הופעת אפיזודה ראשונה של פסיכוזה נמצא קשור עם עלייה בסיכון לחזרה וחוסר היענות עם תרופות נוגדות פסיכוזה. לא ברור האם התוצא הגרוע הקשור עם שימוש בקנביס מתווך דרך השפעה שלילית של קנביס על היענות לתרופות.

אנליזה פרוספקטיבית של נתונים שהוצאו מ-4 מרכזי אשפוז ומרכזים אמבולטוריים שונים באנגליה כללה 245 מטופלים עם תקופת מעקב של עד שנתיים מהופעת אפיזודה ראשונה של פסיכוזה. נתוני חזרה הוצאו מהתיקים הרפואיים. מטופלים נכללו במחקר אם הם היו בעלי אבחנה של אפיזודה ראשונה של פסיכוזה לא אורגנית, או פסיכוזה אפקטיבית על פי קריטריונים של ה-ICD-10, בגילאים 18-65 ושהופנו לשירותים פסיכיאטריים. נעשה שימוש במודלים שונים על מנת להעריך האם היענות לטיפול תיווכה בחלקה את ההשפעה של שימוש מתמשך בקנביס על הסיכון לחזרה.

התוצא הראשוני שנמדד היה חזרה, שהוגדרה כאשפוז בשל פסיכוזה לאחר החמרה של התסמינים בתוך שנתיים מהופעה הראשונית בשירותים הפסיכיאטריים. מידע על שימוש בקנביס לאורך השנתיים הראשונות לאחר הופעת הפסיכוזה נחקר כמשתנה חיזוי לחזרה. היענות לטיפול הוערכה כמשתנה חיזוי על בסיס תיקים רפואיים ונתונים מדיווח עצמי. חוקרי המחקר דירגו את ההיענות.

398 מטופלים התייצגו עם אפיזודה ראשונה של פסיכוזה בין אפריל 2002 ויולי 2013 והיו בתקופת מעקב עד ספטמבר 2015. מתוכם, 133 סירבו לקחת חלק במחקר ו-19 לא יכלו להיכלל בגלל נתונים חסרים. 91 (37%) מתוך 245 מטופלים עם אפיזודה ראשונה של פסיכוזה חוו חזרה במהלך שנתיים מעקב. שימוש מתמשך בקנביס חזה תוצא שלילי, כולל סיכון לחזרה, מספר חזרות, אורך החזרה ואינטנסיביות הטיפול במעקב.

באנליזה מבוקרת, היענות לטיפול תיווכה באופן חלקי את ההשפעה של שימוש מתמשך בקנביס על התוצא, כולל סיכון לחזרה (proportion mediates 26% ; βindirect effects=0·08 ; 95%CI 0.004-0.16), מספר חזרות (36%, βindirect effects=0·07 ; 0.003-0.14), זמן עד לחזרה (28%  ; βindirect effects=0·26 ; -0.53-0.001) ואינטנסיביות הטיפול (20% ; βindirect effects=0·06  ; 0.004-0.11) אבל לא משך החזרה (6% ; βindirect effects=0·03 ; -0.03-0.09). מודלים מותאמים מספקים הסבר לכמות בינונית של משתנים לתוצאים המגדירים סיכון לחזרה (R2=0·25), מספר החזרות (R2=0·21), משך החזרה (R2=0·07), זמן עד לחזרה (R2=0·08) ואינטנסיביות הטיפול (R2=0·15).

בין 20% ל-36% מההשפעה השלילית של שימוש מתמשך בקנביס על תוצא של פסיכוזה עשוי להיות מתווך דרך ההשפעה של שימוש בקנביס על היענות לטיפול. התערבויות המיועדות להיענות לטיפול עשויות לסייע באופן חלקי על ההקלה בנזקים של שימוש בקנביס בפסיכוזה.

מקור:

Poor medication adherence and risk of relapse associated with continued cannabis use in patients with first-episode psychosis: a prospective analysis. Schoeler, Tabea et al. The Lancet Psychiatry. [E pub. 10 July 2017].

נושאים קשורים:  פסיכוזה,  קנאביס,  חשיש,  סמים,  היענות לטיפול,  מחקרים
תגובות
16.10.2017, 20:40

ממצאים אלה אנו טוענים על קיומם מעל 10 שנים