מחקרים הנעשים בשנים האחרונות קושרים שיבושים בסיגנל דרך הרצפטור לרפמיצין למחלות שונות כולל מחלות נוירודגנרטיביות כגון פרקינסון ואלצהיימר. מחלת כליות פוליציסטיות (Polycistic Kidney Disease) זו מחלה גנטית, לרוב אוטוזומלית דומיננטית הנגרמת עקב מוטציה בגן PKD. לאחרונה פורסם כי נמצאה פעילות מוגברת דרך רצפטור לרפמיצין בעכברים עם כליות פוליצסטיות. החוקרים ביקשו לבדוק מהי השכיחות של מחלות דמנציה בקרב חולים עם כליות פוליציסטיות.

החוקרים ערכו מחקר קוהורט רטרוספקטיבי באמצעות מאגר נתונים רפואיים לאומי בטייוואן. כלל החולים מעל גיל 20 שאובחנו עם מחלת כליות פוליציסטיות בין השנים 1998-2011 נכללו במחקר. לכל מטופל הותאם מקרה ביקורת בעל מאפיינים דומים, סה״כ 4,229 נבדקים בכל קבוצה. התוצאות הנבדקות היו אבחנות של דמנציה, אלצהיימר, דמנציה וסקולרית או פרקינסון.

היארעות דנמציה הייתה 4.31 מקרים לאלף שנות אדם בקבוצת החולים לעומת 2.5 בקבוצת הביקורת. הסיכון לדמנציה היה פי 2.04 בנבדקים עם כליות פוליציסטיות (סיכון יחסי מותאם (adjusted hazard ratio)‏: 2.04; רווח בר-סמך של95%: 1.46-2.85). הסיכון לאלצהיימר היה פי 2.71 (95% : 1.08-6.75), לדמנציה וסקולרית פי 0.9 (95% : 0.43-1.87), ולפרקינסון פי 1.78 (95% : 1.14-2.79).

תוצאות המחקר מעידות על שכיחות מוגברת של מחלות נוירודגנרטיביות בקרב מטופלים עם מחלת כליות פוליציסטיות, במיוחד אלצהיימר ופרקינסון.

מקור: 

Polycystic kidney disease is significantly associated with dementia risk. NEUROLOGY. Volume 89(14), 03 October 2017, p 1457–1463

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי