MS

ההשפעה של אוקרליזומאב על מדדי דלקת בטרשת נפוצה

עבודה זו עוסקת במבנה מחקר ה-OBOE, מחקר שמטרתו לבחון את ההשפעה של אוקרליזומאב על נוירופילמנטים מסוג שרשרת קלה וסמנים ביולוגיים נוספים של דלקת וניוון עצביים

02.10.2017, 10:47
טרשת נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת עבודה זו היא לתאר את המבנה והסטטוס של מחקר ה-OBOE י(Ocrelizumab Biomarker Outcome Evaluation) שמטרתו לזקק את ההבנה לגבי מנגנון הפעולה של אוקרליזומאב והשפעת התרופה על תאי B ו-T בחולים עם טרשת נפוצה חוזרת (RMS) וטרשת נפוצה ראשונית מתקדמת (PPMS).

סמנים ביולוגיים כדוגמת נוירופילמנטים מסוג שרשרת קלה (NfL) ומדידות אחרות של נוזל חוט השדרה (CSF) יכולים לשפר את ההבנה של הפתוגנזה במחלת הטרשת הנפוצה ומנגנון הפעולה של תרופות משנות מהלך מחלה.

במחקר יוכללו חולי RMS ו-PPMS שטרם קיבלו טיפול או שטופלו בעבר בגילאי 18-55 מארה"ב, קנדה, שבדיה וגרמניה. חולי RMS יהיו בעלי ציון 0-5.5 במדד ה- Expanded Disability Status Scale ומחלה פעילה (חזרה אחת או יותר של מחלה קלינית מתועדת, לזיות העוברות האדרה ב-T1 או לזיות חדשות ב-T2) בשנה לפני ההשתתפות במחקר. חולי RMS יקבלו שני עירויים תוך-ורידיים של אוקרליזומאב במינון 300 מ"ג בהפרש של 14 ימים ולאחר מכן עירוי של 600 מ"ג בשבועות 24 ו-48. חולי PPMS יקבלו אוקרליזומאב במינון 600 מ"ג (שני עירויים תוך ורידיים של 300 מ"ג בהפרש של 14 ימים) כל שישה שבועות על פני 48 שבועות.

תוצאים עיקריים כוללים שינויים במדידות נוזל חוט שדרה של NfL, תאי B חיוביים ל-CD19, תאי T חיוביים ל-CD3 מתחילת המחקר ועד לחודשים 3,6 ו-12 במהלך טיפול עם אוקרליזומאב. הערכות CSF אורכיות יבוצעו בתת אוכלוסייה של חולי RMS אשר קיבלו טיפול משנה מהלך מחלה לפני קבלת הטיפול עם אוקרליזומאב (קבוצת האוקרליזומאב המאוחר).

למחקר נרשמו 88 חולים עם RMS (ובכלל זה 16 חולים בקבוצת האוקרליזומאב המאוחר) ו-16 עם PPMS. סטטוס מעודכן ומידע לגבי סמנים ביולוגיים ידווח במסגרת המחקר.

החוקרים סבורים כי מחקר ה-OBOE יספק מידע חשוב לגבי הסמנים הביולוגיים ב-RMS ו-PPMS ולגבי ההשפעה של ריקון סלקטיבי של תאי B חיוביים ל-CD20 על אותם סמנים.

מקור: 

Herman, A. et al.  (2017) Neurology. 88(16), Supplement P6.337

נושאים קשורים:  MS,  טרשת נפוצה,  אוקרליזומאב,  CD20,  NfL,  PPMS,  RMS,  CSF,  מחקרים
תגובות