קרצינומה ציסטית אדנואידית (ACC) הינה הגידול השני השכיח ביותר בבלוטות הרוק והינה בעלת שיעור חזרת מחלה גבוה ופרוגנוזה ארוכת טווח עגומה. מטרת המחקר הייתה להעריך גורמים פרוגנוסטיים ב-ACC ולבחון את היתוך החלבון MYB-NFIB וביטוי החלבון MYB בעוקבה רטרוספקטיבית גדולה של 135 חולים עם זמן מעקב חציוני של 6.3 שנים.

שיעורי שרידות ללא חזרת מחלה מקומית (RFS) ל-5 ו-10 שנים היו 94% ו-78% בהתאמה. שיעור השרידות עם גרורות מרוחקות ל-5 ו-10 שנים היה 77% ו-58% עם RFS של 66% ו-44% ל-5 ו-10 שנים בהתאמה.

הגורמים הבאים נמצאו כמנבאים שליליים של RFS במודל חד-משתני: גידול גדול, דפוס גדילה סולידי, מיטוזות מרובות, גבולות חיוביים, שלב מחלה על פי ה- American Joint Committee on Cancer, טרנספורמציה בדרגה גבוהה, פלישה לכלי דם, אטיפיה גרעינית, כרומטין פתוח ונקרוזיס של הגידול. עם זאת, במודל רב משתני רק מספר מיטוזות מרובה (מעל 5/10 בשדה עוצמה גבוהה), דפוס גדילה סולידי ושלב מחלה מתקדם נמצאו כמנבאים שליליים עצמאיים ל-RFS. ביטוי MYB וטרנסלוקציות MYB-NFIB היו ממצאים שכיחים ב-ACC ואירעו ב-72% ו-59% ממקרי ה-ACC בהתאמה. הרגישות (78%) והסגוליות (50%) של אימונוהיסטוכימיית MYB לזיהוי MYB-NFIB הייתה יחסית נמוכה.

החוקרים סבורים כי ההמצאות הגבוהה של שינויים המובילים לביטוי גורמי שעתוק ממשפחת ה-MYB מעידה על כך כי גישה טיפולית המתמקדת בדיכוי אונקוגנים אלו ו/או תוצרי השעתוק שלהם יכולה להוות אסטרטגיה טובה לטיפול ב-ACC.

מקור: 

Xu, B. et al. (2017) The American Journal of Surgical Pathology. 41(10), 1422.