ACC

גורמים פרוגנוסטיים בקרצינומה אדנואידית ציסטית של בלוטות הרוק

החוקרים מצאו במודל רב משתני כי מספר מיטוזות מרובה, דפוס גדילה סולידי ושלב מחלה מתקדם הינם מנבאים שליליים לשרידות ללא חזרת מחלה

חתך של רקמת בלוטת רוק אנושית (צילום: אילוסטרציה)

קרצינומה ציסטית אדנואידית (ACC) הינה הגידול השני השכיח ביותר בבלוטות הרוק והינה בעלת שיעור חזרת מחלה גבוה ופרוגנוזה ארוכת טווח עגומה. מטרת המחקר הייתה להעריך גורמים פרוגנוסטיים ב-ACC ולבחון את היתוך החלבון MYB-NFIB וביטוי החלבון MYB בעוקבה רטרוספקטיבית גדולה של 135 חולים עם זמן מעקב חציוני של 6.3 שנים.

שיעורי שרידות ללא חזרת מחלה מקומית (RFS) ל-5 ו-10 שנים היו 94% ו-78% בהתאמה. שיעור השרידות עם גרורות מרוחקות ל-5 ו-10 שנים היה 77% ו-58% עם RFS של 66% ו-44% ל-5 ו-10 שנים בהתאמה.

הגורמים הבאים נמצאו כמנבאים שליליים של RFS במודל חד-משתני: גידול גדול, דפוס גדילה סולידי, מיטוזות מרובות, גבולות חיוביים, שלב מחלה על פי ה- American Joint Committee on Cancer, טרנספורמציה בדרגה גבוהה, פלישה לכלי דם, אטיפיה גרעינית, כרומטין פתוח ונקרוזיס של הגידול. עם זאת, במודל רב משתני רק מספר מיטוזות מרובה (מעל 5/10 בשדה עוצמה גבוהה), דפוס גדילה סולידי ושלב מחלה מתקדם נמצאו כמנבאים שליליים עצמאיים ל-RFS. ביטוי MYB וטרנסלוקציות MYB-NFIB היו ממצאים שכיחים ב-ACC ואירעו ב-72% ו-59% ממקרי ה-ACC בהתאמה. הרגישות (78%) והסגוליות (50%) של אימונוהיסטוכימיית MYB לזיהוי MYB-NFIB הייתה יחסית נמוכה.

החוקרים סבורים כי ההמצאות הגבוהה של שינויים המובילים לביטוי גורמי שעתוק ממשפחת ה-MYB מעידה על כך כי גישה טיפולית המתמקדת בדיכוי אונקוגנים אלו ו/או תוצרי השעתוק שלהם יכולה להוות אסטרטגיה טובה לטיפול ב-ACC.

מקור: 

Xu, B. et al. (2017) The American Journal of Surgical Pathology. 41(10), 1422.

נושאים קשורים:  ACC,  קרצינומה של בלוטות הרוק,  MYB,  MYB-NFIB,  מחקרים
תגובות