עדכון מ-EASD

שונות מיום ליום ברמות הסוכר בצום במחקר DEVOTE-2: הקשר עם היפוגליקמיה חמורה ותוצאים קרדיווסקולריים

שונות גבוהה יותר ברמות הסוכר מיום ליום קשורה עם עליה בסיכון להיפוגליקמיה חמורה ותמותה מכל הסיבות

08.10.2017, 09:55
סוכרת, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

אינסולין Degludec (טרגלודק) הינו אינסולין באזלי אולטרה-ארוך-טווח (זמן מחצית חיים של 25 שעות), המיועד להשגת פרופיל פרמקודינמי יציב במיוחד, עם פחות שונות בתוך אותו יום ושונות מיום ליום בפעולת הורדת רמות הסוכר, בהשוואה לאינסולין Glargine 100Uי(100 יחידות למ"ל) ואינסולין Glargine 300Uי(300 יחידות למ"ל). תכונות אלו הודגמו לאורך מגוון אוכלוסיות של מטופלים במספר מחקרים מעבדתיים.

מחקר ה-DEVOTE הינו מחקר שהשווה את הבטיחות הקרדיווסקולרית של אינסולין Degludec (טרגלודק) לאינסולין Glargine 100U בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 וסיכון גבוה לאירועים קרדיווסקולריים. המחקר הינו מחקר פרוספקטיבי, כפול סמיות, אקראי, מונע-אירוע, טיפול למטרה.

המאמר הנוכחי מדווח על אנליזה שניונית מנתוני המחקר שבדקה את הקשר שבין שונות מיום ליום בסוכר בצום (ניטור עצמי לפני ארוחת בוקר) עם היפוגליקמיה חמורה ותוצאים קרדיווסקולריים, ומספק הזדמנות יקרת ערך להעריך את מאפייני קשר זה.

במחקר DEVOTE, מטופלים עם סוכרת סוג 2 חולקו אקראית לקבלת אינסולין Degludec (טרגלודק) או אינסולין Glargine 100U פעם ביום. התוצא הראשוני היה היארעות ראשונית של תוצא קרדיווסקולרי שלילי מאג'ורי. היפוגליקמיה חמורה הייתה תוצא משני. במאמר הנוכחי, שונות מיום ליום בסוכר בצום התבססה על מדידה עצמית של רמות סוכר בצום לפני ארוחת בוקר. בכל חודש, נעשה שימוש רק בשלוש מדידות שהוקלטו לפני הקשר עם אתר המחקר על מנת לקבוע שונות מיום ליום בסוכר בצום לכל מטופל/ת. סטיית התקן נקבעה כשורש המרובע של השונות החודשית והוגדרה כשונות היומיומית ברמות סוכר בצום. נעשתה אנליזה על הקשר בין השונות היומיומית ברמות הסוכר בצום והיפוגליקמיה חמורה, אירוע קרדיווסקולרי מאג'ורי ותמותה מכל הסיבות על מנת לקבוע מודלי סיכון. מספר אנליזות רגישות בוצעו, כולל התאמות למאפייני בסיס והמוגלובין מסוכרר.

תוצאות האנליזה הראו כי שונות מיום ליום בסוכר בצום הייתה קשורה באופן משמעותי עם היפוגליקמיה חמורה (HR 4.11 ; 95%CI 3.15-5.35), אירוע קרדיווסקולרי מאג'ורי (HR 1.36 ; 95%CI 1.12-1.65) ותמותה מכל הסיבות (HR 1.58 ; 95%CI 1.23-2.03) לפני התאמות למבלבלים. הסיכון המוגבר להיפוגליקמיה חמורה, אירוע קרדיווסקולרי מאג'ורי ותמותה מכל הסיבות היתרגם לעלייה של פי 2.7, 1.2 ו-1.4 סיכון, בהתאמה, כאשר השונות מיום ליום בסוכר בצום הוכפלה. הקשר המשמעותי בין שונות מיום ליום בסוכר בצום עם היפוגליקמיה חמורה ותמותה מכל הסיבות נותרה גם לאחר התאמה למבלבלים. עם זאת, הקשר המשמעותי עם אירוע קרדיווסקולרי מאג'ורי לא נשמר לאחר התאמה למאפייני בסיסי והמוגלובין מסוכרר (HR 1.19 ; 95%CI 0.96-1.47) או המוגלובין מסוכרר אחרון במהלך המחקר (HR 1.21 ; 95%CI 0.98-1.49).

שונות גבוהה יותר מיום ליום בסוכר בצום נמצאה קשורה עם עליה בסיכון להיפוגליקמיה חמורה ותמותה מכל הסיבות, גם לאחר התאמה למבלבלים.

מקור:

Bernard Zinman, Steven P. Marso, Neil R. Poulter, Scott S. Emerson, Thomas R. Pieber, Richard E. Pratley, Martin Lange, Kirstine Brown-Frandsen, Alan Moses, Ann Marie Ocampo Francisco, Jesper Barner Lekdorf, Kajsa Kvist, John B. Buse. Day-to-day fasting glycaemic variability in DEVOTE: associations with severe hypoglycaemia and cardiovascular outcomes (DEVOTE 2). Diabetologia. [E pub. 21 August 2017].

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  אינסולין,  Degludec,  Glargine