דעות

בהיגיון המעוות של הממשלה, גירעון הקופות הוא בכלל יתרון

במידה רבה נראה כי הגירעון התקציבי הפך להיות כלי מרכזי ואפקטיבי בידי משרדי הממשלה לניהול מערכת הבריאות ולשליטה בה

תוותרו על כל דרישה, טענה או תביעה, נכונה ומוצדקת ככל שתהא, כלפי הממשלה - או שלא תקבלו כסף - זה האיום שמפעילה ממשלת ישראל על קופות החולים, שבשלו הן נאלצות לחתום על סעיף סודי ודרקוני בניגוד לרצונן ובניגוד לטובת הציבור. סעיף זה מנציח את המצב הגירעוני של כל ארבעת קופות החולים, מייצר מנגנון עוקף בג"ץ, ובפועל תורם לפגיעה הקשה בבריאות של כולנו.

אחת לתקופה חותמים משרדי הבריאות והאוצר עם הקופות על "הסכמי ייצוב", שמטרתם להציב לקופות החולים יעדי התייעלות ושיפור, ולקדם אותן אל איזון כלכלי - אך תוצאתם המעשית היא הנצחת הגירעונות. במסגרת הסכמים אלה, מקבלות קופות החולים תוספת תקציבית חיונית, אך קטנה יחסית, לעומת הגירעון המצטבר והגידול באוכלוסייה ובצרכיה.

"במקום לחזק את האיתנות הפיננסית של קופות החולים מתוך אחריות לאומית ודאגה לבריאות הציבור, הממשלה מנצלת את המצב הכלכלי הקשה שבו הן נמצאות כדי להחתים אותן על הסכמים הכוללים סעיפים פוגעניים וחד־צדדיים"

נדמה כי לממשלת ישראל, במין היגיון מעוות, יש אינטרס בכך שקופות החולים ימשיכו להיות גירעוניות — אולי כי בעיני הממשלה הגירעון הוא בכלל יתרון. ככל שקופות החולים מצויות בגירעון עמוק יותר, כך השליטה של משרדי האוצר והבריאות בקופות החולים גדולה יותר.

במידה רבה נראה כי הגירעון התקציבי הפך להיות כלי מרכזי ואפקטיבי בידי משרדי הממשלה לניהול מערכת הבריאות ולשליטה בה. במקום לחזק את האיתנות הפיננסית של קופות החולים מתוך אחריות לאומית ודאגה לבריאות הציבור, הממשלה מנצלת את המצב הכלכלי הקשה שבו נמצאות קופות החולים כדי להחתים אותן על הסכמים הכוללים סעיפים פוגעניים וחד־צדדיים. סעיפים אלה הם לא פחות ממנגנון משפטי משוכלל שנועד לעקוף את פסיקת בג"ץ, שקבעה כי על המדינה לעדכן את מדד יוקר הבריאות בצורה ריאלית, ולהוסיף מיליארדי שקלים לתקציב הבריאות — ולא כמה מאות מיליוני שקלים, כפי שקורה כיום.

הלכה למעשה, ולאור גירעונות עתק המאיימים לחנוק כלכלית את קופות החולים, חתימה על סעיף פוגעני ודרקוני זה, נעשית שלא מרצון או בחירה אמיתית, אלא מתוך אילוץ וכפייה; כי לאף אחת מקופות החולים אין את הפריווילגיה לוותר על תוספת תקציבית.

"המדינה נוקטת בפרקטיקה פסולה, המאפשרת לה להתחמק מאחריותה ומחובתה להעביר לקופות החולים תקציבים ריאליים"

כך, כשמצד אחד מדינת ישראל לא מתקצבת כראוי את קופות החולים, ומהצד השני התוספת התקציבית לה משוועות קופות החולים מותנית בחתימה על סעיף "ויתור זכויות" — לא נותר אלא לומר כי המדינה נוקטת בפרקטיקה פסולה, המאפשרת למדינה להתחמק מאחריותה ומחובתה להעביר לקופות החולים תקציבים ריאליים, שיאפשרו להן לספק שירותי בריאות כמתחייב בחוק. פרקטיקה פסולה זו אף יצרה מנגנון המאפשר למדינה להמשיך להתעלם מפסיקתו של בג"ץ. פרקטיקה פסולה זו משמרת את העיוות הכלכלי הקיים, שמשמעויותיו והשלכותיו הן פגיעה בהיקף שירותי הבריאות בישראל ובאיכותם.

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התחייבה המדינה לספק לאזרחי ישראל סל שירותי בריאות באמצעות קופות החולים. הממשלה מפרה התחייבות זו בצורה בוטה וקשה — בין היתר באמצעות להטוטנות משפטית וכוחנית. כיום קופות החולים נדרשות לספק סל שירותים שהוא רחב ונדיב יחסית, אך במקביל נמנעת מהן האפשרות לקבל כספים שמגיעים להם בדין. התנהלות זו פוגעת ביכולתן לספק את כלל השירותים בהיקף, באיכות ובזמינות, כמתחייב בחוק.

בימים אלו, כשברקע מתגבשים הסכמי הייצוב החדשים, ראוי שממשלת ישראל תחדל מלהפוך את הגירעונות התקציבים לכלי ניהולי במערכת הבריאות, ואף תסיר חסמים כלכליים בדמות סעיפים דרקוניים ופוגעניים.

* המאמר פורסם לראשונה בעיתון "דה-מרקר"

נושאים קשורים:  דעות,  קופות החולים,  משרד הבריאות,  תקציב מערכת הבריאות,  גירעון,  הסכמים,  איתנות פיננסית,  חוק ביטוח בריאות ממלכתי
תגובות

לעו'ד עדי ניב-יגודה הנכבד,
לצערי גם הניתוח הלוגי שלך לענין תת-התיקצוב הכרוני המודע, המרושע והאכזרי הפוגעני כנגד המוני העם ישאר אות מתה על הנייר (כמו תגובותיי השונות בענין).

קובעי המדיניות הכלכלית היום (ראש הממשלה, "נערי האוצר " ושרו ,וכמובן שר הבריאות יעקב ליצמן הנקמן(ראה מה רב החרדים מפניו -כולל עתונאים שונים!) - לא ישנו דבר ללוא לחץ ציבורי מתמיד וקולני.
לצערי הציבור בכללותו אדיש, ומיעוטו חש בקריסה המתקרבת בצעדי ענק!
אני מחפש את הדרך לשנות מציאות זו של
"עיניים להם ולא יראו,
אוזניים להם ולא ישמעו"
כיצד?
שנה טובה,
פרופ' תיאו דב גולן.

אנונימי/ת
15.09.2017, 16:35

ההיגיון המעוות של הממשלה הוא תוצאה של ההפקרות במערכת הבריאות כאשר מחלקים את כספי התקציב (הכסף של הציבור) לכל מיני מנהלים ו-"כוכבים" מקורבים לצלחת. האוצר צודק: לא מחלקים כסף למושחתים. תתייעלו באמת, לא ב-"כאילו".

אנונימי/ת
17.09.2017, 08:58

על מנת להקטין את הגירעון התקציבי של הקופות, צריך לבדוק את ההסכמים עליהם חותמים עם רופאים בעיקר רופאי משפחה (ראה חוזה דרקוני האחרון של רופא משפחה בקופת חולים כללית), ובעיקר לבדוק משכורות עתק של שכירים בכירים בקופות (רופאים ועובדי מנהלה) , תמחור מחדש של תרופות הכלולות בסל (התמחור הינו היסטורי ולקוי, תרופות שיצאו "משימוש" עדיין מתומחרות) ועוד.........צריך לעשות רהאירגון בניהול בכל הקופות.

אנונימי/ת
19.09.2017, 03:58

אכן, אנונימי/ת 17.09.2017, 08:58 nailed it. הקופות כיום בזבזניות ומושחתות עד היסוד.

מנהליהן גם יודעים שהן בבחינת too big to fall בעיני הממשלה ולכן יכולים לשלוח יד לכיס הציבורי ללא הגבלה בידיעה שהממשלה תמיד תכסה את גירעונותיהן הפיקטיביים, עם "תוכנית הבראה" או בלעדיה.

אנונימי/ת
17.09.2017, 11:08

מעיין האם יש ניתונים סטטיסטיים אמיתיים שמבהירים את חלוקת כספים שקופות חולים מקבלום סה"כ : כמה הולך למטופלים וכמה הולך למשכורות (גם התפלגות לפי תפקידים)?

אנונימי/ת
18.09.2017, 07:42

לעו"ד ניב-יגודה הטוב והתמים: ההנהלות של הקופות חותמים על ההסכמים כדי להבטיח לקבל את המשכורות העתק שלהם. אם הם היו דואגים לחולים אז לא היו חותמים על ההסכמים, נקודה. זה לא כל כך מסובך!

אנונימי/ת
19.09.2017, 03:59

יש, וגם אפשר לראות איך הקופות מקבלות תוספת לסל התרופות בסכום מסוים אבל בפועל ההוצאות שלהן על תרופות באותה שנה גדלות ב-50% מגודל התוספת?

ולאן הלך ההפרש? לא קשה לנחש.

אנונימי/ת
20.09.2017, 09:28

בעניים של רופא כלכלת מחסור זה דבר שלילי אבל צריך לזכור שמטרתה של חברת הביטוח (הממשלה) היא לגבות מכסימום ולתת מינימום - עד סף שהציבור מתמרד, כולל באי מניעת זיהומים נירכשים ......כלומר המטה מכוונת של אלפי אנשים בשנה- במשימה הזאת המדינה עומדת בכבוד.
לכל אחד יש משימה והוא צריך לעמוד בה - לרופאים להציל את החולים - לממשלה להבחר שוב כלומר ליצור התפלגות כסף כזו שתאפשר לממשלה לישרוד .
חיי אדם - באחריות הרופא
חיי הממשלה - באחריות ר. הממשלה

עצוב אבל נכון