החוקרים בעבודה זו ביצעו אנליזה והשוואה של הגן HIV-1 env ברצפים שנלקחו מהעין עם רצפים מהדם בחולים עם אובאיטיס המיוחסת ל-HIV על מנת לקבל תובנה לגבי הפתוגנזה של מחלה עינית הקשורה ב-HIV.

המחקר בוצע בתבנית סדרת מקרים פרוספקטיבית בחמישה חולי HIV שטרם קיבלו טיפול אנטי-רטרויראלי (ART) עם אובאיטיס שנמצאה שלילית למזהמים אחרים.

לטובת המחקר דגימות RNA מהדם ומנוזל הלשכה עברו שעתוק לאחור באמצעות הקסמרים אקראיים. רצפי HIV-1 env C2-C5 נוצרו על ידי אמפליפיקציית גנום בודדת באמצעות PCR וריצוף סנגר דו-כיווני. אנליזת רצפים על ידי Geneious, Geno2Pheno, N-GLYCOSITE, DIVEIN, HyPhy העריכה את הקשר בין HIV בדם לנוזל הלשכה.

החוקרים מצאו כי נוצר מספר חציוני של 20 (טווח: 13-22) רצפים בדם ו-15 (9-18) רצפים בנוזל הלשכה בכל משתתפי המחקר. התדירויות של הרצפים החזויים עם אתרי N-linked-glycosylation sites וקולטני כמוקין C-X-C מסוג 4 היו דומות בדם ובנוזל הלשכה בכל חמשת החולים. רצפי נוזל הלשכה היו בעלי שונות גנטית חציונית קטנה יותר מאשר בדם בכל החולים אך בעלי התפצלות דומה בארבעה מתוך חמשת החולים.

מסקנת החוקרים היא כי בקרב חולים שלא קיבלו ART עם אובאיטיס הקשורה ב-HIV, המידור האוניברסלי והרב-גוניות הפחותה של הרצפים בעין לעומת הדם מעידה על מעבר מוגבל בזמן של מספר קטן של רצפים מאוכלוסיית הוירוס של כל מטופל לתוך רקמות העין ולאחר מכן ברירה חיסונית מוגבלת למרות האובאיטיס הדלקתית.

מקור: 

1. Williams-Wietzikoski, C.A. et al. (2017) AIDS. 31(13), 1825