Canakinumab

טיפול אנטי דלקתי עם Canakinumab למחלה טרשתית

טיפול אנטי דלקתי נוגד המסלול האימוני interlukin-1 β באמצעות Canakinumab במינון של 150 מ"ג כל שלושה חודשים הוביל לשיעור נמוך יותר של אירועים קרדיווסקולריים חוזרים בהשוואה לפלצבו, ללא תלות בהורדת רמות ליפידים

11.09.2017, 07:13
טרשת עורקים. אילוסטרציה
טרשת עורקים. אילוסטרציה

נתונים ניסויים וקליניים מציעים כי הפחתת דלקת ללא השפעה על רמת השומנים עשויה להפחית את הסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית. עם זאת, היפותזת הדלקת של טרשת עורקים נותרה לא מוכחת.

נערך מחקר חדש, אקראי, כפול סמיות של Canakinumab (אילאריס – Ilaris), נוגדן מונוקלונאלי טיפולי נוגד interlukin-1 β, שכלל 10,061 מטופלים עם אוטם לבבי קודם ורמות CRP high-sensitivityי(C-reactive protein) של 2 מ"ג או יותר לליטר. המחקר השווה שלושה מינונים של Canakinumab (50 מ"ג, 150 מ"ג ו-300 מ"ג, במתן תת עורי כל שלושה חודשים) עם פלצבו. התוצא הראשוני היה אוטם לבבי לא קטלני, שבץ לא קטלני או תמותה קרדיווסקולרית.

כעבור 48 חודשים, ההפחתה הממוצעת מהבסיס ברמות CRP הייתהגדולה יותר ב-26 נקודות אחוז בקבוצה שקיבלה Canakinumab במינון 50 מ"ג, 37 נקודות אחוז בקבוצת שקיבלה 150 מ"ג ו-41 נקודות אחוז בקבוצה שקיבלה 300 מ"ג, בהשוואה לפלצבו. Canakinumab לא הפחית רמות שומנים מהבסיס. במשך מעקב חציוני של 3.7 שנים, שיעור ההיארעות של התוצא הראשוני היה 4.50 אירועים ל-100 שנות אדם בקבוצת הפלצבו, 4.11 אירועים ל-100 שנות אדם בקבוצת ה-50 מ"ג, 3.86 אירועים ל-100 שנות אדם בקבוצת ה150 מ"ג ו-3.910 אירועים ל-100 שנות אדם בקבוצת ה-300 מ"ג. הHazard ratios בהשוואה לפלצבו היו: בקבוצת ה-50 מ"ג 0.93 (95%CI 0.80-1.07 ; p=0.30), בקבוצת ה-150 מ"ג 0.85 (95%CI 0.74-0.98 ; p=0.021) ובקבוצת ה-300 מ"ג 0.86 (95%CI 0.75-0.99 ; p=0.031).

מינון ה-150 מ"ג, אבל לא המינונים האחרים, השיגו את הסף שנקבע מראש למשמעותיות סטטיסטית לתוצא הראשוני ולתוצא השניוני שכלל בנוסף גם אשפוזים לתעוקת לב לא יציבה שהובילה לרה-וסקולריזציה דחופה (Hazard ratio בהשוואה לפלצבו 0.83 ; 95%CI 0.73-0.95 ; p=0.005).יCanakinumab היה קשור עם היארעות גדולה יותר של זיהום קטלני בהשוואה לפלצבו. לא נמצא הבדל משמעותי בתמותה מכל הסיבות (Hazard ratio לכל המינונים בהשוואה לפלצבו 0.94 ; 95%CI 0.83-1.06 ; p=0.31).

טיפול אנטי דלקתי נוגד המסלול האימוני interlukin-1 β באמצעות Canakinumab במינון של 150 מ"ג כל שלושה חודשים הוביל לשיעור נמוך יותר של אירועים קרדיווסקולריים חוזרים בהשוואה לפלצבו, ללא תלות בהורדת רמות ליפידים.

מקור:

Paul M Ridker, M.D., Brendan M. Everett, M.D., Tom Thuren, M.D., Jean G. MacFadyen, B.A., and Robert J. Glynn, Sc.D. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. NEJM. [E pub. August 27, 2017]

נושאים קשורים:  Canakinumab,  אילאריס,  Ilaris,  interlukin-1 β,  אוטם לבבי,  שבץ,  מניעה שניונית,  תחלואה קרדיווסקולרית,  מחקרים
תגובות