משרד הבריאות הודיע כי בקרוב יוזיל משמעותית את העברת ההעתקים של תיק רפואי מבית חולים אחד לאחר בארץ. לפי הודעת המשרד, במקום הנוהל שהיה קיים עד כה – 100 שקל עבור עשרת העמודים הראשונים שבתיק הרפואי – מעתה העלות תהיה 10 שקל בלבד, ללא קשר למספר העמודים שמבקש המטופל. ההקלה הושגה בעקבות פנייה של האגודה לזכויות החולה.

בנוסף, עד כה עבור כל רשומה רפואית נגבה תשלום נפרד. למשל: אם נפגע תאונת דרכים ביקש העתק מהתיק הרפואי שלו הכולל את הרשומות שנעשו בחדר המיון, ולאחר מכן במחלקות אשפוז, בדיקות וצילומים ובהמשך אצל אורתופד, נוירולוג ופיזיותרפיסט, היה עליו לשלם לעתים מאות עד אלפי שקלים, תלוי במספר העמודים הנדרשים.

מעתה, נקבע בנוהל החדש שמשרד הבריאות מתכוון להפעילו, התשלום האחיד ייגבה עבור כל הרשומות שנעשו בכל המחלקות והיחידות, אולם רק באותו מוסד רפואי שבו טופל מבקש ההעתק של תיקו. כמו כן, יחול הנוהל גם על כל הרשומות מכל היחידות באותה קופת חולים.

השינוי בתעריף לא יחול על מיופה-כוח אלא אם כן מדובר בייפוי כוח מתמשך. עורך דינו של מטופל לא ייהנה מההוזלה. בשלב זה הנוהל איננו תקף למרפאות שיניים ומרפאות קטנות.

"ידיעות אחרונות" שדיווח על כך הבוקר (א'), ציטט את היועץ המשפטי של האגודה לזכויות החולה, עורך הדין אבישי פלדמן: "זו התקדמות משמעותית לשיפור זכויות חולים. יחד עם זאת ביקשנו ממשרד הבריאות הבהרות וגם הגשנו בקשה לתיקון ליקויים שקיימים בטיוטת הנוהל. למשל: לא ברור אם יחול גם על מרפאות פרטיות".