מחקרים

פקטורים המשפיעים על היעילות היחסית של Varenicline וטיפול בתחליפי ניקוטין בקרב מטופלים המשתמשים בשירותי הפסקת עישון

Varenicline נמצא קשור עם שיעור גבוה יותר של הפסקת עישון בהשוואה לתחליפי ניקוטין בשימוש קליני רוטיני, ללא תלות במאפיינים רבים של המעשנים

10.09.2017, 11:18
הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך עד כמה היעילות הנוספת של Varenicline, מעבר לטיפול בתחליפי ניקוטין, מושפעת על ידי מאפיינים של המעשנים או הסביבה בשימוש קליני.

נעשה שימוש בנתונים תצפיתיים מ-22,472 אפיזודות טיפוליות בין 2013 ל-2016 משירותי הפסקת עישון באנגליה על מנת להעריך האם הבדלים בין Varenicline ותחליפי ניקוטין מושפעים ממאפייני המעשן או הסביבה, כולל רמות של חסר חברתי, גיל, מין, קבוצה אתנית, תלות בניקוטין וההקשר הטיפולי. מתוך האפיזודות הנ"ל, 15,640 מקרים עברו אנליזה בנוגע להפסקת עישון כעבור 4 שבועות ו-14,273 אפיזודות כעבור 12 שבועות.

התוצא הראשוני שנמדד היה 4 שבועות הימנעות מעישון כפי שאושר על ידי Carbon-monoxide. התוצא המשני שנמדד היה דיווח עצמי על הימנעות מעישון כעבור 12 שבועות.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

בשתי נקודות המעקב, Varenicline היה קשור עם שיעור הצלחה גבוה יותר בסך הכל [P<0.001 כעבור 4 ו-12 שבועות ; Adjusted odds ratio  vareniclineבהשוואה לתחליפי ניקוטין 1.82 (95%CI 1.61-2.06) ו-2.58 (95%CI 2.26-2.94), כעבור 4 ו-12 שבועות בהתאמה]. כעבור 12 שבועות, היתרון היחסי של Varenicline נמצא להיות מושפע מהסביבה בה ניתן הייעוץ [P<0.001 לאינטראקציה  של טיפול תרופתי וסביבת הטיפול ; adjusted OR  לVarenicline וסביבת הטיפול 0.53 (95%CI 0.42-0.69) ול-Varenicline ולסביבה של מרפאה ראשוני 0.79 (95%CI 0.64-0.98) ביחס לבסיס של Varenicline וקהילה]. אותה מגמה נצפתה כעבור 4 שבועות אבל לא היתרגמה למשמעותיות סטטיסטית. היו ראיות לא חותכות בנוגע להשפעה של משתנים אחרים על היעילות.

Varenicline נמצא קשור עם שיעור גבוה יותר של הפסקת עישון בהשוואה לתחליפי ניקוטין בשימוש קליני רוטיני, ללא תלות במאפיינים רבים של המעשנים. ההבדל פחת בסביבות התערבותיות מסוימות, בעיקר בתי מרקחת אבל גם מרפאות רפואה ראשונית, ביחס לטיפול בקהילה.

מקור:

Walker N, Gainforth H, Kiparoglou V, Robinson H, van Woerden H, West R. Factors moderating the relative effectiveness of varenicline and nicotine replacement therapy in clients using smoking cessation services. Addiction. 2017 Aug 13. doi: 10.1111/add.14004. [Epub ahead of print].

נושאים קשורים:  מחקרים,  varenicline,  ניקוטין,  הפסקת עישון,  עישון,  טבק
תגובות