מחקרים

מעורבות האנזים ACE בפעילות נויטרופילים

האנזים ACE הינו בעל תפקיד פיזיולוגי חשוב בפעילות האנטי-מיקרוביאלית של נויטרופילים. החוקרים מצאו כי ביטוי יתר של האנזים בנויטרופילים של עכברים מגביר את הפעילות הבקטריוצידית של תאים אלו

06.09.2017, 11:04

מעכבי האנזים המהפך (ACEi) נמצאים בשימוש רחב להפחתת לחץ דם. החוקרים בחנו האם ACE הינו משמעותי עבור הפעילות הבקטריוצידית של נויטרופילים.

עכברים עם knockout ל-ACE או עכברים שטופלו עם מעכב ACE נמצאו כפגיעים יותר לזיהומים על ידי חיידקי MRSA. בניגוד לכך, עכברים בעלי נויטרופילים המבטאים ביותר ACEי(Neu ace mice) נמצאו כבעלי עמידות גדולה יותר ל-MRSA ויכולת הרג גדולה יותר, in-vitro, של MRSA, יPseudomonas aeruginosa ו- Klebsiella pneumoniae. ביטוי יתר של ACE הגביר את יצור ה- reactive oxygen speciesי(ROS) על ידי הנויטרופילים לאחר תגר MRSA. השפעה זו נצפתה ללא קשר לפעילות הקולטן angiotensin II AT1. כאשר בוצעה השוואה עם עכברי wild type, נצפתה עלייה משמעותית ביצירת superoxide (יותר מפי 2, p>0.0005) בעכברים שביטאו ACE ביתר בעוד שבעכברים עם knockout ל-ACE נצפתה ירידה בייצור.

אנליזה של p47-phox ו-p67-phox ממברנליים מצאה שישנה הגברת פעילות NAD phosphate oxidase מופחתת אך ללא הגברת הביטוי של תת יחידות אלו. יצירת ROS מוגברת מתווכת את העמידות החיידקית המוגברת של עכברי Neu ace מכיוון שהעמידות המוגברת אובדת עם עיכוב DPI.

גרנולוציטים ב-Neu ace הינם בעלי פורמציית לכידה נויטרופילית חוץ-תאית ושחרור interleukin-1β מוגברים בתגובה ל-MRSA. במודל עכבר של ריקון נויטרופילים על ידי כימותרפיה, עירוי נויטרופילים המבטאים ACE ביתר נמצא כעדיף על נויטרופילים wild type לטיפול בזיהום MRSA.

נתונים אלו מצביעים על תפקידו של ACE בהגנה האנטי חיידקית על ידי נויטרופילים וייתכן כי לגלות זהירות בטיפול עם מעכבי ACE באנשים מסוימים. ביטוי יתר של ACE בנויטרופילים יכול לסייע בחיזוק התגובה החיסונית כנגד זיהומים עמידים.

מקור:

Khan, Z. et al. (2017) Blood. 130, 328.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ACE,  נויטרופילים,  MRSA,  ROS
תגובות