מחקרים

דיכאון: אבחנה והערכה

מטופלים ורופאים מתעלמים לעתים קרובות מחוסר תפקוד קוגניטיבי בדיכאון. ניתן לתקן זאת בקלות, כאשר הרופא שואל שאלות פשוטות וצופה בהתנהגות המטופל במהלך ההתייעצות

05.09.2017, 14:00

דיכאון הוא הפרעה רב-ממדית בעלת השפעות רגשיות, קוגניטיביות וגופניות על מטופלים (1), שאת כולן יש לאתר ולהעריך. אולם, מטופלים ורופאים מתעלמים לעתים קרובות מחוסר תפקוד קוגניטיבי בדיכאון (2,3). ניתן לתקן זאת בקלות, כאשר הרופא שואל שאלות פשוטות וצופה בהתנהגות המטופל במהלך ההתייעצות.

לדוגמה, ניתן לחלץ תלונות סובייקטיביות על חוסר תפקוד של קוגניציה "קרה" על ידי שאילת שאלות פשוטות כגון [Barry H. Personal communication]:
• האם אתה מתקשה לקבל החלטות בבית או בעבודה?
• האם אתה מתקשה לקרוא עיתונים, סיכומי הרצאות או נתונים בעבודה, או לעקוב אחר תכניות טלוויזיה או שיחות?
• האם אתה מניח חפצים, כמו מפתחות, שלא במקומם, מתקשה לזכות שמות או רשימת קניות, או מאבד ריכוז במשימות בבית או בעבודה?
• האם אתה מתקשה להתחיל או, במיוחד, לסיים משימות רגילות, בבית או בעבודה, בשל בעיות אלו?

חשוב להרגיע חששות בנוגע לדמנציה ולהבטיח למטופל כי מטרת השאלות היא לברר תסמינים קוגניטיביים של דיכאון. ראיונות עם אנשים שמכירים היטב את המטופל, כמו מטפלים, עשויים לעזור בהערכת תפקודו הקוגניטיבי של המטופל (4).

לעתים קרובות מתעלמים מחוסר תפקוד קוגניטיבי בדיכאון
ישנן מספר סיבות מדוע עשויים להתעלם מחוסר תפקוד קוגניטיבי בדיכאון. רופאים לעתים קרובות מעניקים עדיפות לתסמיני דיכאון אחרים כדי להגדיר ריפוי, כגון עניין, מצב רוח ומחשבות אובדניות (3), וייתכן כי לא ישימו לב לסממנים של חוסר תפקוד קוגניטיבי, במיוחד בקרב מבוגרים צעירים שאצלם הם אינם מצפים שיראו חוסר תפקוד קוגניטיבי. בנוסף, מטופלים הסובלים מדיכאון ידווחו בדרך כלל על תסמינים הקשורים לשינה, תיאבון או מצב רוח, ולא יהיו מודעים או יוכלו לדווח על כל התסמינים שלהם (2,3).

הבעיה מחמירה בשל גישה מועטה להערכות נוירו-פסיכולוגיות מקיפות של קוגניציה (4) והיעדר טיפולים יעילים לחוסר תפקוד קוגניטיבי בדיכאון. גישה מקיפה יותר לאבחון דיכאון עשויה לכלול הערכה קוגניטיבית בשלבים מוקדמים של ההערכה, מאחר שנראה כי תסמינים קוגניטיביים הם סמנים מוקדמים ויעדים להתערבות בדיכאון (6,7).

ניתן להעריך באופן אובייקטיבי וסובייקטיבי חוסר תפקוד קוגניטיבי בדיכאון כחלק מטיפול שוטף
לאחר שזוהה חוסר תפקוד קוגניטיבי, הערכה שוטפת שלו היא חיונית כחלק מהטיפול במטופלים הסובלים מדיכאון וניתן לבצעה באמצעות כלים אובייקטיביים ו/או סובייקטיביים. עם זאת, יש מקום לשפר את מגוון הכלים הקיימים למיון חוסר תפקוד קוגניטיבי בקרב מטופלים הסובלים מדיכאון בטיפול קליני שגרתי.

מבחנים אובייקטיביים
קיימים מגוון מבדקים נוירו-פסיכולוגיים אובייקטיביים המעריכים את התפקודים הקוגניטיביים ה"חמים" וה"קרים" השונים המתרחשים בדיכאון (8). מבחנים קוגניטיביים להערכת תחומים שונים של תפקוד קוגניציה "קרה" מוצגים בתרשים 1. דוגמאות להערכות קוגניציה "חמה" כוללות את מבחן Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) Affective Go / No-Go ואת CANTAB Cambridge Gambling Taskי(9,10). עם זאת, מבחנים נוירו-פסיכולוגיים אובייקטיביים אינם רווחים ויש להבין את התוצאות בהקשר של ההשפעה על תפקודם היומיומי של המטופלים (4,6)

איור 1

מבחנים לתחומי תפקוד שונים של קוגניציה "קרה" (6)

מבחנים סובייקטיביים
שאלונים קוגניטיביים להערכה עצמית מתאימים יותר לשימוש בסביבות קלינית מאשר מבחנים נוירופסיכולוגיים. שאלוני British Columbia Cognitive Complaints Inventory, British Columbia Cognitive Complaints Inventory ו- ‏Perceived Deficits Questionnaire אושרו לשימוש במטופלים הסובלים מדיכאון (11-13).

סולמות דירוג דיכאון על ידי אנשי רפואה כגון סולם Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale וסולם Hamilton Depression Rating Scale י(HAM-D) מכילים גם פריטים המעריכים תפקוד קוגניטיבי. אולם, הם אינם מספיקים כדי להעריך את עומקם, היקפם והשפעתם של תסמינים קוגניטיביים.

למרות מגוון המדדים האובייקטיביים והסובייקטיביים להערכת חוסר תפקוד של קוגניציה "חמה" ו"קרה", אין נוהג מקובל בעיסוק הקליני להערכת תפקוד קוגניטיבי בקרב מטופלים הסובלים מדיכאון.

למאמר המקורי, לחץ/י כאן

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיכאון,  תפקודים קוגניטיביים